Заместник-председателят на българската федерация по волейбол Любомир Ганев потвърди, че ще се кандидатира за поста председател на родната централа.

“Във връзка с наближаването на датата за провеждане на Извънредно Общо Изборно събрание на БФВолейбол бих искал да получа Вашето съгласие като дългогодишен член на УС на БФВ, да бъде одобрена моята кандидатура за Председател на УС на БФВолейбол. Като дългогодишен член на УС на БФВ съм запознат изцяло с целите, задачите и проблемите на БФВолейбол. Бих искал, въз основа на моите познания, контакти и опит като Председател на УС на БФВолейбол да спомогна за развитието на волейбола в България чрез модерни методи на управление, привличане на нови спонсори и всякакви други похвати за популяризиране на волейбола в България и подобрение на условията и материално-техническата база на клубовете”, пише в заявлението на бившия български национал Любомир Ганев до членовете на УС на БФВолейбол и още:

“Всички знаете, че публично заявих моята кандидатура за 2016 година пред Вас и медиите още преди близо 7-8 месеца, поради факта, че нашият уважаван Президент г-н Данчо Лазаров заяви на последното Общо Изборно събрание на БФВолейбол през 2012 година, че това му е последен мандат. Аз нямах никаква идея да се кандидатирам преди Редовното Общо Изборно събрание на БФВолейбол през 2016 година (до 6 месеца след Олимпиадата), но поради свикването на Извънредно Общо Изборно събрание на БФВолейбол през месец октомври 2015 година и готвените промени в Устава на БФВолейбол специално в частта за избор на Председател и членове на УС, разбрах, че подготвеното Извънредно Общо Изборно събрание на БФВолейбол има за цел не само да потвърди мандата на избраните през 2012 година Председател и членове на УС до провеждането на Редовното Общо Изборно събрание на БФВолейбол през 2016 година, но също така и да увеличи мандата за управление за още 2 или повече години. Именно затова съм длъжен да подам сега моята кандидатура за Председател на УС на БФВ, която е предварително заявена пред Вас и българското общество още преди доста време.”

Изборите за председател на БФВолейбол ще се проведат през октомври. В момента начело на централата е Данчо Лазаров. /БТА