Поредният странен ход беше предприет спрямо ПФК ЦСКА АД, който се очаква да бъде фалиран или евентуално оздравен съвсем скоро.

Изпълнителният директор на клуба Николай Паслар е внесъл покана до акционерите за Общо събрание, което да се проведе на 20 юли 2016 година.

Изненадващият ход обаче се крие в първата точка от дневния ред:

Точка първа: Приемане на решение за промяна на Устава на ПФК ЦСКА АД в следните насоки:

- В чл. 1 ал.1 Наименованието на ПФК ЦСКА АД с ЕИК 130212106 се изменя от Професионален футболен клуб ЦСКА АД на ФК Лупи АД.

Освен това има предложение седалището на клуба също да се промени.

Според точка втора се очаква да бъде приет годишният финансов отчет на клуба за 2015 година, както и докладите на експерт-счетоводителитя.

Редовното общо събрание на ПФК ЦСКА АД ще се проведе на 20 юли в София, в административната сграда на стадион „Българска армия“ от 11.00 часа.