Екипът на новоучредената организация „Център за стратегическо развитие на спорта” даде пресконференция, на която бяха обявени целите ѝ. Организацията има за цел да постави фундамента на българския спорт върху стабилна професионална основа.

Тя ще фокусира дейността си върху въвеждането и утвърждаването на съвременни високи стандарти и добри практики в управлението на спорта и развиващите го структури в България.

LAP.bg
24 снимки

Фондацията ще влезе в ролята на медиатор при създаването на политики в тази специфична сфера на обществения живот в страната, отчитайки нейната огромна социална значимост и влияние.

В прескофнеренцията участваха д-р Виктор Кирков, доц. д-р Иван Сандански, бившите зам.- изпълнителни директори на БФС Павел Колев и Тервел Златев, Ирина Гороломова, Страцимир Тинчев и Денислав Георгиев.

Вижте най-интересното от нея във видеото.