Подобряването на работата на баскетболните клубове във връзка с изпълнението на Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия ще е тема, която членовете на Управителния съвет на българската федерация по баскетбол ще обсъждат на следващото си заседание.

То ще се проведе на 14-и януари, понеделник от 14 часа в зала „Универсиада”.  

Срещата на Управата на БФБаскетбол ще протече при следния дневен ред:

- Утвърждаване на разпределението на точките на БК от сезон 2017/2018 г. във връзка с финансиране на дейността им от ММС през 2019 г. (докладва Красимира Петрова);

- Утвърждаване на старши треньори на националните отбори за подрастващи ; (докладва Иван Чолаков);

- Приемане на календар на ДП за А гр. жени – втори етап (докладва Елеонора Рангелова);

- Утвърждаване на план за честванията на „100 години баскетбол в България“ през 2019 г. (докладва Георги Глушков);

- Обсъждане на мерки за подобряване на работата на БК във връзка с изпълнението на Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия  (докладва Георги Глушков);

- Приемане на нови БК за членове на БФБ (ако има кандидати - докладва Елеонора Рангелова );

- Разни (докладва Георги Глушков).