Отчет на Българската федерация по волейбол за периода март-декември 2020 година:

1. Управителен съвет

В периода март - декември 2020 година Управителният съвет на Българска федерация по волейбол проведе седем заседания - 3 присъствени и 4 чрез видеоконферентна връзка. В първото си заседание Управителният съвет на БФВ беше изправен пред сложната задача да вземе решение за прекратяване на шампионатите при мъжете и жените, както и за крайното класиране от държавните първенства при мъжете и жените за сезон 2019-2020г. Тези решения трябваше да се вземат в условията на разрастваща се пандемия с неясен развой и продължителност.

На същото заседание Управителният съвет на федерацията реши да даде възможност държавните първенства при подрастващите за сезон 2019-2020 да бъдат доиграни, когато това стане възможно. Въпреки сложната ситуация, свързана с коронавируса, Българска федерация по волейбол успя да осигури собствени средства и Управителният съвет на федерацията взе решение отборите, участници във финалите на Държавните първенства за подрастващи сезон 2019-2020, да бъдат финансово подпомогнати от БФВ, както следва:

- Девойки и юноши - 20 лв. на човек на ден за 14 състезатели и 2 треньори;
- Кадетки и кадети - 20 лв. на човек на ден за 14 състезатели и 2 треньори;
- Прекадетки и прекадети - 20 лв. на човек на ден за 14 състезатели и 2 треньори;
- Момичета и момчета - 15 лв. на човек на ден за 14 състезатели и 2 треньори;
- Момичета и момчета "Мини волейбол" - 15 лв. на човек на ден за 12 състезатели и 2 треньори;
- Момичета и момчета "Детски волейбол" - 15 лв. на човек на ден за 12 състезатели и 2 треньори.

Управителният съвет на БФВ избра председатели и утвърди състав на постоянните комисии: Комисия по маркетинг, обществени поръчки и финанси, Съдийска комисия, Комисия по детско - юношески волейбол, Медицинска комисия, Трансферна комисия, Комисия по плажен волейбол, Комисия по отчитане дейността на спортните клубове, Комисия за ветерани, Апелативна комисия, Спортно-организационна комисия за състезанията от държавното първенство (Национална волейболна лига) - мъже, Спортно-организационна комисия за състезанията от държавното първенство (Национална волейболна лига) - жени, Правна комисия, Дисциплинарна комисия.

С оглед на реализиране на целите на сдружението, Управителният съвет на федерацията сформира и временни комисии: Треньорска комисия и Комисия по маркетинг.

На своите заседания през 2020г. Управителният съвет на БФВ прие за членове на федерацията пет нови волейболни клуба.

Управителният съвет на федерацията взе решение за отпускане от БФВ на еднократна безвъзмездна субсидия в размер на 1000 лева за подпомагане на дейността през 2020 година на шест волейболни клуба - членове на БФВ. Тези клубове са кандидатствали пред Министерството на младежта и спорта по Програма за развитие на спортните клубове 2020 година и са получили отказ от финансиране, поради това че проектите им са оценени по методиката на ММС на стойност по-ниска от 1500 лева.

В посока финансово подпомагане на клубовете - членове на БФВ и на треньорите по волейбол, Управителният съвет на федерацията взе решение, считано от сезон 2020-2021 сумите от реално постъпилите в БФВ трансферни такси от трансфер на състезатели в чужбина да бъдат разпределяни, както следва:

- за състезателите без "клуб по произход" в международния трансферен сертификат: 50 процента за БФВ, 20 процента за клуба, в който последно е играл състезателят, 20% за клуба по първа картотека и 10 процента за първия треньор на състезателя;

- за състезателите, които са с договор с български клуб, т.е с "клуб по произход" в международния трансферен сертификат: 50 процента за БФВ, 20 процента за клуба, вписан като "клуб по произход" в международния трансферен сертификат на състезателя, 20 процента за клуба по първа картотека и 10 процента за първия треньор на състезателя.

През пролетта на 2021 година предстои изплащане на начислените суми за сезон 2020-2021 към волейболните клубове и треньорите по волейбол.

Управителният съвет на БФВ утвърди изготвеното от Комисия по детско - юношески волейбол разпределение на топки MIKASA между клубовете - членове на БФВ за сезон 2020-2021. Критериите, по които са разпределени топките, са следните:

- за всеки отбор от Суперлига - мъже - 3 бр.;
- за всеки отбор от Висша лига - мъже - 1 бр.;
- за всеки отбор от "А" НВГ - мъже - 1 бр. ;
- за всеки отбор от НВЛ - жени - 3 бр.;
- за всяка гарнитура от различните възрастови групи при подрастващите - 1 бр.

Клубовете - членове на БФВ вече започнаха да получават предвидените за тях топки за сезон 2020-2021, съгласно утвърденото разпределение.

В изпълнение на своя ангажимент за пълна прозрачност във всички действия за избори на длъжности и постове, свързани с националните отбори на Република България, Управителният съвет на Българска федерация по волейбол обяви процедура по избор на национални селекционери при подрастващите във всички възрастови групи.

Постъпилите кандидатури на всички треньори бяха разгледани от Треньорската комисия към Българска федерация по волейбол и комисията изготви доклад, съдържащ конкретни предложения до Управителния съвет за избор на старши треньор на всеки един национален отбор при подрастващите. Съобразявайки се с експертното становище на Треньорската комисия, Управителният съвет на БФВ утвърди предложените от Треньорската комисия старши треньори на националните отбори при подрастващите.

През 2020 година Управителният съвет на БФВ работи и върху нормативната уредба на федерацията. Управителният съвет взе решение за изменения и допълнения в Правилника за провеждане на държавни първенства от Национална волейболна лига. Управителният съвет утвърди Вътрешен правилник за статута и дейността на Спортно-организационната комисия за състезанията от Държавното първенство (НВЛ) - мъже и жени, прие Правилник за провеждане на "Суперлига" - мъже 2020-21, Правилник за провеждане на НВЛ - "Демакс лига" 2020-21 и Правилник за провеждане на НВЛ - "Висша лига" - мъже 2020-21, утвърди и Наредба за провеждане на Държавните първенства при подрастващите за 2020/2021 година. Управителният съвет утвърди нов Дисциплинарен правилник на Българска федерация по волейбол и нов Правилник за работа на Апелативната комисия на Българска федерация по волейбол.

2. Национални отбори

Поради пандемията от коронавирус всички състезания на националния отбор - мъже през лятото на 2020г. бяха отменени от Международната федерация по волейбол. Въпреки че нямаше официални състезания, националният отбор - мъже проведе подготовка от 22 юни до 12 август 2020 година в София като треньорският щаб успя да работи с по - широк кръг от състезатели, в това число и с много млади и перспективни такива, които биха намерили място в състава на отбора в предстоящите през 2021г. международни спортни форуми.

Идентична беше ситуацията около женския национален отбор по волейбол - всички състезания на отбора през лятото на 2020 година бяха отменени. Националният отбор - жени проведе подготовка от 16 юни до 31 юли 2020 година в Пловдив като треньорският щаб работи с по-широк кръг състезателки, които влизат в плановете на щаба за предстоящите състезания от международния спортен календар на отбора за 2021 година.

Тъй като Европейската конфедерация по волейбол взе решение да проведе Европейските първенства при подрастващите като определи участващите във финалите отбори на база на позицията, която съответните отбори заемат в европейската ранглиста, националният отбор по волейбол за мъже под 20 години не получи възможност за участие в първенството като остана първа резерва. Националният отбор - мъже под 20 години проведе подготовка от 28 юли до 16 август 2020г. в гр. София.

Българският национален отбор - жени под 19 години проведе подготовка от 17 юли до 20 август 2020г. в Пловдив след което взе участие на финалите на Европейското първенство от 22 до 30 август 2020 година в Босна и Херцеговина и Хърватия. Финалният турнир се проведе с 9 отбора поради оттеглянето от участие на 3 отбора от финалите във връзка с пандемията от коронавирус. Българският национален отбор завърши на шесто място в крайното класиране на Европейското първенство за жени под 19 години.

Българският национален отбор - мъже под 18 години проведе подготовка от 28 юли до 2 септември 2020г. последователно в Самоков и в София. Националният отбор взе участие на финалите на Европейското първенство от 5 до 13 септември 2020 година в Италия. Финалният турнир се проведе с 8 отбора поради оттеглянето от участие на четири отбора от финалите във връзка с пандемията от коронавирус.

Българският национален отбор завърши на четвърто място в крайното класиране на Европейското първенство за мъже под 18 години. Четвъртото място на Европейското първенство даде право на българския национален отбор да играе на Световното първенство за мъже под 19 години през 2021 година, както и на Европейския олимпийски фестивал през 2021 година.

Българският национален отбор - жени под 17 години проведе подготовка от 10 август до 28 септември 2020 година в Пловдив и взе участие на финалите на Европейското първенство от 1 до 9 октомври 2020 година в Черна гора. Финалният турнир се проведе с 11 отбора поради оттеглянето от участие на отбора на Германия от финалите във връзка с пандемията от коронавирус.

Българският национален отбор завърши на девето място в крайното класиране.

Националният отбор за мъже под 16 години също нямаше официални състезания през лятото на 2020г. Треньорският щаб реализира тренировъчен лагер с две групи състезатели, като всяка група получи възможност да проведе едноседмична подготовка.

По предложение на Комисията по плажен волейбол, Българска федерация по волейбол обезпечи подготовката през лятото на 2020 година на националните двойки по плажен волейбол за мъже и жени под 20 години и под 18 години.

Българските национални двойки по плажен волейбол взеха участие на Европейското първенство за мъже и жени под 20 години, проведено от 9-13 септември 2020 година в Бърно, Чехия. Българската двойка при мъжете Янев/Костов зае 17-то място в крайното класиране, а двойката при жените Тодева/Киндова зае 25-то място.

Българските национални двойки по плажен волейбол взеха участие на Европейското първенство за мъже и жени под 18 години, проведено от 16-20 септември 2020 година в Измир, Турция. Българската двойка при мъжете Наков/Въртигов зае на 17-то място в крайното класиране, а двойката при жените Киндова/Петрова зае 25-то място.

3. Държавни първенства

С решение на Управителния съвет на федерацията Държавните първенства при мъжете и жените за сезон 2019-2020 бяха прекратени при обявяване на извънредното положение в Република България във връзка с епидемията от коронавирус. Единствено първенството на "А" Национална Волейболна Група - мъже успя да завърши в началото на месец март 2020 година.

Управителният съвет на федерацията утвърди предложението на Комисия по детско - юношески волейбол за изменение в спортния календар на държавните първенства при подрастващите за сезон 2019-2020Благодарение на усилията, положени от Българска федерация по волейбол, от Комисия по детско-юношески волейбол и от волейболните клубове - участници в държавните първенства, успяха да завършат държавните първенства за юноши, девойки, момичета и момчета.

Поради пандемията от коронавирус държавните първенства за кадети и кадетки приключиха на етап допълнителни турнири, а за прекадети и прекадетки приключиха на етап квалификационни турнири, като финални турнири в тези възрастови групи не бяха проведени. Не бяха проведени и междурегионалните турнири по мини волейбол за момчета и момичета. В помощ на волейболните клубове - членове на БФВ, Българска федерация по волейбол пое разходите за съдийски такси на етап предквалификационни, квалификационни и допълнителни турнири от държавните първенства за подрастващи. Във финалните турнири от държавните първенства БФВ заплати разходите за съдийски такси и командировъчните разходи на съдиите и главните ръководители, разходите за медицинско обслужване, разходите за купи и медали и подпомогна финансово участието на отборите финалисти, съгласно решението на Управителния съвет на федерацията.

През лятото на 2020 година бяха проведени пет турнира за мъже и жени като част от държавното първенство по плажен волейбол. Бяха проведени и три турнира за мъже и жени под 18 и под 20 години в рамките на държавното първенство по плажен волейбол за подрастващи. Чрез държавните първенства при подрастващите по плажен волейбол бяха определени и националните двойки по плажен волейбол за участие в Европейските първенства през 2020 година.

На проведените турнири от държавните първенства по плажен волейбол, Българска федерация по волейбол пое разходите за съдийските такси, за медицинското обслужване, както и за купите и медалите.

В периода месец октомври - месец ноември 2020г. поетапно започнаха държавните първенства при мъжете и жените за сезон 2020-2021. - НВЛ Суперлига - мъже, НВЛ Висша лига - мъже, НВЛ Демакс лига - жени. Въпреки сложната ситуация около коронавируса и с цената на много отложени и пренасрочени срещи, Спортно - организационната комисия за състезанията от държавното първенство (Национална волейболна лига) - мъже и жени успя да проведе успешно есенния дял от шампионатите.

В помощ на клубовете - участници в първенствата на НВЛ Ц мъже и жени, Българска федерация по волейбол чрез Спортно - организационната комисия за състезанията от държавното първенство (Национална волейболна лига) заплаща разходите за възнагражденията на съдиите и супервайзорите, ръководещи срещите от първенствата при мъжете и жените.

В края на месец ноември 2020г. стартира и първенството на "А" Национална Волейболна Група при мъжете за сезон 2020-2021.

Комисия по детско-юношески волейбол следи епидемичната обстановка в страната и е готова с различни варианти за начало на държавните първенства при подрастващите за сезон 2020 Ц 2021г., съобразени и с подготовката и участието в състезания от международния спортен календар на националните отбори при подрастващите.

4. Международна дейност

На проведения на 16.10.2020 година във Виена изборен конгрес на Европейската конфедерация по волейбол, г-н Любомир Ганев - Председател на Управителния съвет на Българска федерация по волейбол, беше избран за член на Административния борд на европейската централа.

На заседание на Административния борд на Европейската конфедерация по волейбол г-н Любомир Ганев бе определен за член на работна група по маркетинг на европейската централа, а също така бе избран и за председател на комисията на атлетите.

На същото заседание на Административния борд г-н Валентин Помаков бе избран за член на комисията за европейските купи, а г-жа Пламена Стойкова беше преизбрана за секретар на правната комисия към Европейската конфедерация по волейбол.

Благодарение на отличните отношения и успешната съвместна работа между Българска федерация по волейбол и Европейската конфедерация по волейбол, както и благодарение на подкрепата на Министерството на младежта и спорта, през 2021 година България ще бъде домакин съвместно с още три държави на Европейско първенство по волейбол за жени, както и на финали на Златна Европейска лига за жени.

С подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българска федерация по волейбол получи от Международната федерация по волейбол възможността през 2021 година да бъде съорганизатор, съвместно с Италианската федерация по волейбол, на Световното първенство за мъже под 21 години.

През 2021 година България ще бъде домакин и на турнир от Волейболната лига на нациите при мъжете

5. Повишаване на професионалната квалификация на треньорите, длъжностните лица и съдиите

Треньорската комисия съвместно с Българска федерация по волейбол организираха виртуален семинар за треньори по волейбол на тема "Посрещане" с лектор Георги Петров. Участие в семинара взеха над 100 волейболни специалисти.

Треньорската комисия и Българска федерация по волейбол организираха и втори виртуален семинар на треньори по волейбол с лектор Силвано Пранди - старши треньор на мъжкия национален отбор по волейбол. Двата семинара са записани и са свободно достъпни за всички желаещи в YOU TUBE канала на Българска федерация по волейбол.

Треньорската комисия съвместно с БФВ проведе и курс за кондиционни треньори с лектор доц. Юлиян Карабиберов на тема "Кондиционната подготовка във волейбола".

Треньорската комисия съвместно с БФВ съдействаха на лица, които нямат придобита професионална квалификация "Треньор по волейбол" да започнат обучение в Център за следдипломна квалификация към НСА "Васил Левски" с цел след завършване на курса на обучение да успеят да се впишат в регистъра на треньорите, воден от ММС, и да придобият правоспособност за упражняване на треньорската професия.

Спортно-организационната комисия за състезанията от държавното първенство (Национална волейболна лига) проведе в София и в Пловдив курс за обучение на волейболни статистици.

Българска федерация по волейбол и Съдийската комисия проведоха семинар за съдии и технически делегати с инструктор г-жа Зорица Биелич, лектор на Международната федерация по волейбол. Съдийската комисия организира и четири предсезонни семинара преди началото на сезон 2020-2021 - два в София и два в Казанлък.

През месец септември 2020 година Съдийската комисия проведе и изпит за придобиване на първа и национална категория като в изпита взеха участие 19 съдии от цяла България. Проведен бе и един изпит със съдии от трета категория за придобиване на втора категория.

Съдийската комисия организира и два обучителни курса/семинари за секретари на електронен протокол, за да могат да бъдат покрити всички срещи от Национална волейболна лига. Общо 15 души завършиха успешно курса на обучение.

Съдийската комисия и Комисията по плажен волейбол проведоха два курса за съдии по плажен волейбол в София и Варна.

6. Маркетинг и маркетинг - комуникации

За първи път в рамките на съществуването на Българска федерация по волейбол бе дадено началото на изграждането на маркетинг и маркетинг -комуникации отдел и комисия на федерацията. Наличието на такъв отдел е отдавна факт във всички водещи волейболни федерации по света, както и в CEV и FIVB. Нуждата от такъв отдел бе усетена още по време на Европейското първенство по волейбол през 2015 година и на Световното първенство по волейбол през 2018 година, когато заради високите изисквания на CEV и FIVB към организационните комитети бе привличан специалист конкретно за тези два проекта. Въпреки това едва след смяната на ръководството на БФВ през март 2020 година бе дадено началото на работата на такъв отдел и привлечени съответните специалисти.

Основните задачи пред този отдел са:

- Изготвянето и управлението на цялостна маркетинг стратегия на БФВ.

- Проактивно търсене и контакт с потенциални партньори/спонсори за БФВ, както и за събитията, на които БФВ е домакин. В това число изготвянето и обновяването на креативни партньорски концепции и презентации, които да бъдат представяни пред потенциалните партньори.

- Проактивна работа с всички партньори/спонсори с цел оптимизация налагане на бизнес -ориентиран подход, извличане на максимална полза от всяко едно партньорство, както и с цел предоставянето им на професионално лице/отдел за контакт, към който всички партньори и като цяло бизнесът да се обръщат по всички въпроси, касаещи спорт-бизнес взаимоотношения с БФВ. Последното е от особено важност в днешния спорт-бизнес свят и играе ключова роля в процеса на изграждане на бизнес ориентиран имидж на организацията, привличане на нови партньори, както и за задържане на вече съществуващите такива.

- Стратегия, управление и развитие на маркетинг и маркетинг-комуникация каналите на БФВ, особено тези в социалните мрежи. В днешния спорт-бизнес свят това са ключови елементи за привличане на партньори/спонсори, за изграждане на добър и модерен имидж на БФВ, както и на привличане и задържане на интереса на младите към волейбола в България.

За осемте месеца на работа на този отдел, в условия на пандемия и цялостно влошена бизнес конюнктура бяха постигнати добри резултати, като само част от тях са:

- Подписан дългосрочен спонсорски договор до 2025 година с Garitage park. Договорът е от огромно значение за развитието на детско - юношеския волейбол в България, тъй като средствата са предназначени за изграждането на структура, която да подпомага българските волейболни школи.

- Подписан нов партньорски договор с българска банка.

- Предварително подновен изтичащия през лятото на 2021 година договор с български букмейкър, като новият такъв е за 5 години и със значително подобрени параметри.

- БФВ е пред подписване на още два партньорски договора.

- Подписан партньорски договор между НВЛ и А1.

- Започна и тече активна работа по подновяването на цялостната визия на БФВ и на всички канали за комуникация.

- Започна и тече активна работа в сферите маркетинг, маркетинг-комуникации и управление във връзка с важните домакинства, които предстоят във волейбола в България през 2021 година.

- Постоянна работа със социалните медии на БФВ като за периода последователите са се увеличили с над 10 процента.

Поради факта, че преди март 2020 година реално не е имало целенасочена работа в направление маркетинг и маркетинг-комуникации, обема от работа, който има да бъде свършен и наваксан е огромен. За това ще трябва време, но както бе подчертано по - горе, вече се "берат" първите плодове от тази работа. Към изброеното до тук бихме добавили и получените много положителните сигнали от CEV, FIVB и бизнеса в България, че в структурата на БФВ вече е налично такова звено и компетенции, което допринася много за изграждането на новата и модерна визия на Българска федерация по волейбол и на волейбола в България като цяло.

7. Медии

В продължение на почти година медийният отдел на Българска федерация по волейбол отразяваше всички активности на националните отбори мач по мач. През лятото имаше европейски първенства за юноши и девойки. Веднага след края на всеки двубой в официалния сайт на федерацията имаше репортаж за срещите. Към това можем да прибавим интервюта с националните треньори преди и след старта на първенствата.

Отблизо медийният отдел следеше активностите на президента Любомир Ганев - интервюта, срещи с министри, гостувания в различни градове, избора му за член на административния борд на CEV. Новините бяха допълвани с актуален снимков материал.

Много от членовете на Управителния съвет дадоха интервюта по своята област в официалния сайт на БФВ. Непрекъснат контакт имаше между новосъздадената Треньорска комисия с председател Людмил Найденов и медийния екип. Това даде възможност да се организират няколко семинара, които по общо мнение се оказаха изключително полезни.

Председателят на Управителния съвет на БФВ Любомир Ганев определи 2021-а като годината на женския волейбол, тъй като България ще бъде един от домакините на европейското първенство. Бяха публикувани множество интервюта с националния селекционер Иван Петков, както и мнения на част от най-добрите ни състезателки.

Медийният екип работи в отлично взаимодействие с тийм мениджърите на националните отбори. Същото се отнася и с Найден Тодоров, който отговаря за работата на Националната волейболна лига. Всяка подадена информация биваше веднага публикувана в официалния сайт и съответно достигаше до обществото.

Като отлично постижение на медийния екип е фактът, че почти всички публикувани в официалния сайт на БФВолейбол материали бяха използвани от водещите спортни медии в България. Общото мнение на колегите е, че работата с готови текстове ги улеснява. А от друга страна се намалява до минимум шанса да се "преписват талантливо" информации, което много пъти води до грешки и погрешна информация.

Основните задачи пред медийния отдел през 2021 година са свързани и с домакинствата на Евроволей 2021 за жени и световното първенство за младежи, на което сме домакини с Италия. Ще бъдат създадени още по-добри връзки с представителите на българските медии относно отразяването. Разбира се, надеждите са в посока, че всичко вече ще е на живо и с публика, а не в условия на пандемия.