Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев подкрепи общото мнение на спортните федерации в страната, че не бива да се спират родните шампионати, тъй като един такъв ход допълнително ще натовари държавния бюджет, защото атлетите ще трябва да получават помощи по схемата 60:40.

"Всички клубове, особено професионалните, имат договори със състезатели, които или трябва да излязат на борсата, или да получават възнаграждения по схемата 60:40. Това допълнително ще натовари бюджета на нашата държава. Има много повече отрасли и сектори, където държавата трябва да помогне“, заяви той.