Държавната Агенция за Младежта и Спорта със свое решение от днес не даде съгласието си на Национална Волейболна Лига да бъде обявена за самостоятелно юридическо лице. Тъй като няма да има статут на спортна организация и да притежава правомощия да организира национални и международни състезание. С това си решение ДАМС не позволи на общото събрание на БФВ да даде самостоятелност на Георги Георгиев, а сега на свое заседание управителния съвет на БФВ ще определи статута и намери формата на управление на НВЛ.

Общото събрание на БФВ приключи след два часа и половина с приемане на отчета, спортен календар и бюджет за 2007 година. Също така бяха направени промени в устава на централата.


Запазваме досегашният си статут коментира вицепрезидентът на НВЛ Георги Захаринов.