Нужната промяна

Годината на Стан

5.53 за историята

Йордан Божинов