На футболния терен има голяма страст, но има и места, където е по-горещо.