Светла ти памет, Боби!

Кон боб яде ли? А картофи?

132 години Съединение