Внимание, родители! Българските деца – сред първенците в света по тютюнопушене, разказва NOVA.

Около 11% от всички ученици между 13 и 15 години употребяват тютюневи продукти, сочи световно изследване на Американския център за контрол на болестите. България е с един от най-високите проценти в тази негативна класация – тук над 27% от децата пушат. Много по-малко пушат учениците в Албания (около 9%) и Румъния -  малко над 11 на сто.

Най-много момичета пушат именно у нас – 29% при 7,5 на сто средно в световен мащаб

При момчетата в тази възраст между 13 и 15 години отново, за съжаление, сме далеч над средното ниво – близо 26 процента пушат, спрямо близо 15 на сто средно в световен мащаб.

Вижте съветите на лекарите и как можем да обърнем тази тревожна тенденция.