С активното участие на федерации, ръководители, специалисти са направени новите програми за кадрово осигуряване и олимпийска подготовка и спорт за високи постижения на Министерството на младежта и спорта. Това съобщи министърът на младежта и спорта Весела Лечева в интервю за „Въпросите“ по ТВ1.

„Различно е, когато започваш мандат, който има хоризонт 4 години и такъв с 2-3 месеца. Затова и най-важната задача беше да има добра работна атмосфера между ръководството и екипа на министерството и спортните организации. Става въпрос за ежедневни разговори, срещи с федерации, треньори, състезатели, специалисти, така че да можем да осигурим един добър, работещ, успешен, състезателен и тренировъчен процес. Защото най-естествени партньори на министерството са спортните и младежките организации“, коментира министър Весела Лечева.

Благодарение на екипната работа са факт и новите програми, по които ще се осъществява финансовото подпомагане на спортните федерации през 2023 г.

„Не го направихме еднолично, поставяйки в зависимост федерациите, а напротив – заедно с тях изработихме тези програми“, добави Лечева.

Министърът на младежта и спорта подчерта, че предложенията за промени са направени на базата на обективни критерии и федерациите оценяват усилията да има реална оценка както за тяхната работа, така и за конкретните постижения.

„Спортните организации имат много различна специфика. Някои от тях имат веднъж на четири години световни първенства, други - всяка година европейски купи, световни купи, на база на които се определят техните класирания. Трети определят класиранията си на посредством ранкинг системи. На базата на тази специфика се изработиха критерии, по които да бъдат оценявани федерациите“, каза Лечева и благодари на дирекциите в ММС, които са работили в продължение на над два месеца.

Министърът на младежта и спорта обърна внимание и на промените, които се правят по отношение на кадровото осигуряване на българския спорт.

„Беше изключително важно да дадем важното и значимо място на треньорите в целия този процес. Досега държавата подкрепяше личния треньор. Ние направихме така, че треньорите да имат своето значимо място по отношение на целия процес – олимпийска подготовка и спорт

за високи постижения. Да не зависи само от резултата на един състезател, а от резултата на направлението, за което отговоря. С тази програма нашите треньори ще получат достойни възнаграждения за България“, каза още министър Лечева.

Служебният министър на младежта и спорта се спря и на порочните практики в младежките програми за превенция на зависимости, за които направи разкрития още в началото на мандата си.

„През тези няколко месеца работихме активно по отстраняването на порочните практики, които водят до неефективност по отношение на усвояването на средствата и най-вече на очаквания резултат. Имаше много фрапантни примери. Това беше начин, по който да се усвоят най-бързо средства, но без никакъв реален ефект“, припомни Лечева и съобщи какви промени са предвидени:

„Всички предложения и кандидатстването ще се случва на електронна платформа, за да бъде премахнат субективизмът и по програмите да могат да кандидатстват максимален брой младежки организации и най-вече да има механизми, при които да се проследява ефективността по отношение на разходването на средствата“.