Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева и министърът на спорта и младежта на Ислямска република Иран д-р Мохаммад Аббаси ще подпишат Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на спорта.

Официално документът ще баде парафиран утре, 30 юли, от 15,00 часа в 203-а заседателна зала в сградата на ММС.

Меморандумът е израз на волята на двете държави да изградят актуална двустранна правна рамка, която отчита стремежа и желанието им за развитие на взаимоотношенията в областта на спорта. Документът актуализира действащия меморандум от 2004 г., съобразно настъпилите структурни промени в двете страни, и се основава на подписаната Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието и спорта между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2012-2014 г.