Общинският съвет /ОбС/ на Плевен даде съгласие за реализацията на проект за развитието на боксовия клуб на световния шампион Детелин Далаклиев. Това съобщи Мартин Митев - председател на ОбС в града.

Той уточни, че идеята е конкретно на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Спортен клуб ДСД Боксинг" с председател Далаклиев, за кандидатстване пред Министерството на младежта и спорта за преустройство на сграда за нуждите на спортния клуб за бокс.

"В заявление, изпратено до мен, от Сдружението, информираха за намерението си за кандидатстване за финансово подпомагане с инвестиционен проект за преустройство на съществуваща административно-делова сграда. Проектът е за 150 000 лева. Тъй като обектът, подлежащ на реконструкция, е общинска собственост, процедурата изисква съгласие и от Общинския съвет", поясни Мартин Митев.

Той припомни, че с решение от 28 февруари тази година Общинския съвет - Плевен, учреди безвъзмездно право на ползване на същия имот, общинска собственост, за срок от 10 години, считано от 1 април, 2019 г., на основание сключен договор между Сдружението и Общината.

Финансовото подпомагане на спортни клубове за изграждане, обновяване и управление на спортни обекти - държавна и общинска собственост е регламентирано в Закона за физическото възпитание и спорта.

Според Митев идеята на Детелин Далаклиев заслужава подкрепа.  /БТА