1/8 финал
1/4 финал
1/2 финал
финал
Белгия
Португалия
1
0
Италия
Австрия
2
1
Франция
Швейцария
7
8
Хърватия
Испания
3
5
Швеция
Украйна
1
2
Англия
Германия
2
0
Нидерландия
Чехия
0
2
Уелс
Дания
0
4
Белгия
Италия
1
2
Швейцария
Испания
2
4
Украйна
Англия
0
4
Чехия
Дания
1
2
Италия
Испания
5
3
Англия
Дания
2
1
Италия
Англия
4
3