Селекционерът на Германия Йоаким Льов каза тежки думи след разразилата се пандемия от коронавирус. Немският специалист се е отказал от част от заплатата си в тези дни на изпитание за цялата общественост в света.

„Последните няколко дни ме накараха много да се замисля. Светът преживя колективно изгаряне. Имам чувството, че природата се съпротивлява на човешката дейност. Темпът, който показваме през последните години, е непобедим. Фокусът беше върху парите, алчността, властта и по-големите печалби. Ние се интересувахме само от глад и природни бедствия. Сега има нещо, което засяга всички. И осъзнаваме какво наистина има значение в живота.