Ива Георгиева е представител за България на една от най-големите и утвърдени световни компании, със сериозна експертиза в спорта – Lagardere Unlimited. С повече от 10 години професионален опит в сферата на международния маркетинг, тя е работила в партньорство с немския екип на International Management Group и IFS.

Георгиева даде интервю за Gong.bg, в което основно се засяга проблемът с управлението на стадионите в България.

Повод да я потърсим е темата, която вълнува привържениците на футбола в България - възможно ли е да се сдобием с нови стадиони, които отговарят на изискванията на УЕФА? В последно време широко се коментира кандидатурата на България за Европейското първенство през 2028 година. България, Гърция, Сърбия и Румъния ще участват заедно в кандидатурата за домакинство на Европейското първенство по футбол през 2028 г., Световното първенство по футбол през 2030 година и отново, ако предишните са неуспешни, за Европейското първенство по футбол през 2032 година.

- Г-жо Георгиева, през годините, екипът ви направи няколко опита да изгради нов стадион в страната. Каква е причината да не се стигне до успешен край?

- Причината България да бъде обект на интерес за изграждане и управление на нов футболен стадион, бе провокирана от факта, че въпреки незадоволителното представяне на българския футбол през последните години, страната има традиции в този спорт, висока зрителска култура и силно изразена лоялност на феновете към отборите, които подкрепят. Тези предпоставки дадоха достатъчно основание на екипа ни, да насочи вниманието и усилията си към представяне на нов, финансово ефективен подход за управление на спортни съоръжения 365 дни в годината.

Според мен, това, което екипът ни недооцени (а и няма как да бъде предмет на професионална оценка), бе конюнктурата в страната, манталитета, в това число и различното разбиране за това как се управлява едно спортно съоръжение и при какви условия същото това съоръжение би могло да бъде осъществено като бизнес-проект. Следейки с интерес развитието на българския футбол, чувах доста екзотични предложения, съпътстващи възможността за изграждане на такъв.

Съжалявам, но подобни идеи са несъстоятелни. Спортът не трябва да бъде използван като разменна монета. Едно ново съоръжение, правилно планирано, проектирано, построено и управлявано, е в състояние да генерира приходи, достатъчни за издръжката на футболен клуб. Спортът не е изцяло социален или политически проект. Той е лице и модел за подражание на една нация и този факт не бива да бъде омаловажаван.

Не е от съществено значение, че не успяхме да реализираме проект в страната, по-скоро е обезпокоителен фактът, че до този момент, все още не виждаме финансово измерима и ефективна визия за развитие на българския футбол и управление на спортните съоръжения, като цяло. За съжаление, изглежда, че това не е само мое мнение, е всеобщата оценка за нивото на българския футбол.

- В кои държави извършвате дейност?

- Lagardere изгражда, разработва и управлява стадиони по целия свят, със силен акцент върху европейските държави, за да изброя една, две или пет държави. Разбира се, това е само малка част от експертизата и услугите на компанията. Groupama Arena в Будапеща, например, е проект на Lagardere, реализиран в страна, подобна на българската икономика, и то много успешен. Това е „домът“ на най-престижния футболен клуб на унгарците Ferencvaros Torna Club (FTC), който може да бъде посочен като добра практика, не само като конструкция, но във всички направления. 

Клубът получава значителни приходи както от различни събития (над 200 събития през всяка година), но и от храна и напитки, гостоприемство, права на именуване, спонсорство, билети и т.н., като същевременно съоръжението има изключително ефективна цена на експлоатация. Давам Унгария като пример за тези, които ще кажат, че България не е Германия или Англия, например. И най-интересното е, че вече стадионът се управлява 100% от унгарците, които бяха обучени за това ново предизвикателство от Lagardere, така както компанията подхожда с всички свои проекти по света.

Lagardere Unlimited

източник: Lagardere Unlimited

- Според Вас колко е важно българските отбори да се сдобият с нови стадиони?

- Българският спорт, в частност футболът, определено се нуждае не просто от нов стадион, а от промяна в цялостния подход, свързан с изграждането и управлението на спортни съоръжения. Построяването на един стадион или неговата реконструкция, би било локално решение, но не и целесъобразна, дългосрочна инвестиция, за която е помислено как ще бъде оперирана във времето, доколко е рентабилна и гарантираща доходност.

За съжаление, ставаме свидетели, че се „вземат решения“ на парче и на същия принцип се реализират. През годините бяха построени спортни съоръжения, но нито едно от тях не може да бъде посочено като „добра практика“ за спортен проект, носещ приходи или най-малкото обслужващ инвестицията си. И така ще бъде, докато подходът не бъде променен, и то кардинално.

- Какви дивиденти може да извлече даден клуб, при положение че построи ново съоръжение?

- Ако съоръжението бъде реализирано на принципа, описан в предходния въпрос, не бих могла да бъда убедена, че собственикът на този стадион, било клуб или инвеститор, би получил някакви дивиденти, освен усещането, че ще има възможността да играе/тренира на ново съоръжение.

Построяването на стадион, отговарящ на критериите за качество, безопасност, комфорт, устойчивост, които компания като Lagardere гарантира, би оказало влияние върху самочувствието и играта на футболистите; би придало добавена стойност на играта; би създало условия за по-голяма посещаемост на стадионите не само от феновете, а и от всички почитатели на този спорт.

Освен това, ако проектът получи и подкрепа от държавата (сигурност, финансиране и др.), това ще позволи инвестицията да бъде напълно изплатена по време на жизнения цикъл на стадиона, като същевременно ще носи допълнителна печалба.

- Управлението на нов стадион несъмнено е сложна работа, тъй като той трябва да носи приходи, за да има възвръщаемост на инвестицията. Способни ли са българските клубове сами да контролират този процес?

- Бих могла да отговоря на този въпрос, в случай, че имам конкретен пример за реализиран подобен проект в България. Дали успешно се управлява инвестиция в стадион, може да отговори само този, който е направил такава и има опита зад гърба си какво представлява този процес. Честно казано, аз съм с усещането, че сме далеч от този момент, но ако един футболен клуб погледне честно реалността и позволи професионално управление на подобен проект, най-вероятно то той би бил много успешен.

- Защо в България непрекъснато се говори за изграждане на модерни стадиони, но си оставаме само с приказките? Как гледат собствениците на клубове на подобна инвестиция?

- Точен отговор могат да дадат хората или институциите, които имат отговорността или възможността да инвестират в нови стадиони, но не го правят. Единственият начин една инвестиция в стадион или спортно съоръжение да бъде рентабилна, е ако тя бъде реализирана като бизнес –модел, а не като инфраструктурно изпълнение, без умисъл за бъдещо стопанисване.

Например, при инвестиция от 50 милиона лева, за стадион с 20 000 места, при правилен мениджмънт, същата би се върнала в срок не по-кратък от 7 до 10 години. Това означава, че ако частният инвеститор вложи в изграждането на стадион 50 милиона лева, то неговите намерения са дългосрочни, т.е че той е готов да развива този бизнес минимум до срока на връщане на вложените средства. Ако очакванията на инвеститора към проекта не са проектирани в рамките на 10 годишен период, то напълно логично е, подобна инвестиция (10 години), да не бъде интересна за него.

Lagardere Unlimited

източник: Lagardere Unlimited

- Да предположим, че някой български клуб или държавата има желание да построи стадион и се свърже с вас. Бихте ли споделила как ще протече процесът? Кой трябва да осигури инвестициите и какъв е моделът на работа на вашата компания?

- Инвеститорът е този, който възлага изпълнението на проекта. Lagardere е оператор, а не инвеститор, т.е компанията управлява целия процес на инвестицията – от т.нар . предварителна оценка на проекта, през всички фази на паниране, дизайн, изпълнение, управление. Голямата разлика между компанията и останалите, е ефикасният процес на управление (ръководен от оператора, който е отговорен за предоставянето на дългосрочни резултати), гарантирайки за услугите, които предлага, като предоставя определени финансови гаранции за управляваната инвестиция. Lagardere защитава 100% финансовия интерес на инвеститора - правителството или частно образувание - стига футболният клуб също да дава професионални резултати на терена.

Преди да бъде поет подобен ангажимент, задължително условие е изготвянето на прединвестиционно проучване, което да „диагностицира“ настоящата ситуация и потенциала за изграждане, рентабилност и жизненост на съответния проект. Когато се докаже, че налице са предпоставки за бизнес – смисъла от проекта, тогава се пристъпя към изпълнение на всички останали фази –развитие и реализация.

В този ред на мисли, точно тук, аз виждам и голямата грешка, която се допуска в България – първо се проектира, строи се, а след това се търси потенциален. „мениджър на съоръжението“. Абсолютно грешен подход, който и до ден днешен се практикува. Резултатите са видими за всички.

- Защо вече почти всички държави имат модерни съоръжения, а в България няма. Те могат, а ние – не. Само до финанси ли опира въпросът или просто нямаме волята да го направим?

- Да, разбира се, че е свързано и с осигуряване на необходимото финансиране, но не само, разбира се. Построиха се доста спортни съоръжения в страната, чрез възможностите, които ЕС предоставя, но както вече казах, аз лично не бих могла да посоча нито една „добра практика“ от подобен изпълнен проект. Не разбирам схващането, че щом парите се осигуряват от държавата или ЕС, то те са инвестиция, която не трябва да бъде жизнена, т.е, тя е вид „социален проект“.

В крайна сметка, тази инвестиция е направена за хората, за спорта и тя трябва да носи дивиденти – преки или косвени. Моето скромно мнение е, че самите задания за изпълнение на подобни проекти са сбъркани, защото следват точно този подход: проектиране и строителство. С изпълнението на тези две фази, проектът се счита за „успешно приключил“.

Опитът на екипа ни показва, че дефиницията за успешен проект, не приключва с проектиране и строителство, а с неговата устойчивост и жизненост във времето. И на не последно място, липсва и участието на международни специалисти с практически опит, които биха били в състояние да реализират такива сложни проекти, заедно с местни компании.

- Как гледате на възможността България да бъде домакин на европейското първенство по футбол през 2028 или 2032 година, заедно с Гърция, Румъния и Сърбия?

- Звучи ми като екзотично и смело решение, което ние като българи, сме длъжни да го подкрепяме, независимо дали това ще се случи или не. Истината е, че България не е готова нито да кандидатства и още по-малко има шанс да спечели подобно домакинство. И тук въпросът не е само в липсата на подходящи стадиони, защото подобен формат изисква да бъдат изпълнени доста други сериозни условия, каквито са: подходяща инфраструктура, летища, бази за настаняване, пътна инфраструктура, вътрешни транспортни връзки, подходящи терени за изграждане на допълнителни съоръжения за спортистите, наличие на системи за сигурност , тренировъчни терени, бази за настаняване на гости, треньори, съдии и т.н. Това са само малка част от изискванията, които за съжаление, не ни отреждат място сред фаворитите за домакин на подобен форум.

Трудно ми е да си представя подобна инициатива за домакинство на европейско по футбол, предвид факта, че за 10 години в България не беше построен нито един стадион, отговарящ на средно европейските критерии, а перспективата да бъдат построени няколко – ми се струва нереалистична. От друга страна, трябва да се има предвид, че изискванията за изграждане на подходящи стадиони, са също нелеки за реализация, а що се отнася до България, са дори, бих казала, нерентабилни.

Да допуснем, че спечелим домакинството на европейско първенство, какво би се случило с изградените съоръжения, след края на това първенство? Това биха били абсолютно нерентабилни инвестиции, които трудно могат да бъдат ефективно оползотворени и управлявани по начин, който да им гарантира дори приход за тяхната поддръжка и съхранение.

Единствената полза, която виждам, от подобно решение за участие в надпреварата за европейско домакинство по футбол, е възможността за нови инвестиции в инфраструктурата на страната. Въпреки това, нека си пожелаем успех в надпреварата за домакинство на такъв форум. Най-малко, защото бихме придобили изключително ценен опит и се надявам да успеем, след подобно участие, да си направим верните заключения.