ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Нашата игра”

(„Играта“)

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда на уебсайта www.gong.bg, собственост на „Нет Инфо“ ЕАД („Сайта“).

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в Играта е от 16:00 ч. на 15.09.2023 г. до 23:00 ч. на 05.06.2024 г.

 

3. Организатори:

Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Неделчо Бончев” № 10, ЕИК 202632567

Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Неделчо Бончев“ № 10, ЕИК: 205738443

 

4. Участници:

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години с постоянен адрес в Република България, което:

4.1.1. в периода на участие посети Сайта, на който се провежда Играта,

4.1.2. регистрира се за участие в специално създадената форма за участие, достъпна на Сайта като попълни в нея две имена (име и фамилия), град по местоживеене, мобилен телефон или имейл за връзка, декларира, че има навършени 18 години,

4.1.3. приеме настоящите Правила,

4.1.4. отговори правилно на някой от двадесет и осем (28) въпроса, които ще бъдат поставяни в дни от efbet Лига, Сезон 2023-2024 г.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на някой от Организаторите, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организаторите, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на Сайта ще бъде създадена специална подстраница, където ще се извършва регистрация за участие. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила могат да се регистрират за участие в Играта и да участват, като отговорят правилно на някой от двадесет и осемте (28) въпроса, които ще бъдат задавани в дни от efbet Лига, сезон 2023 – 2024 г. при следните условия:

5.1.1. В дните от efbet Лига, Сезон 2023-2024 г. лицата на спортния екип на Diema Sport ще задават въпросите в ефира на NOVA, DIEMA и/или DIEMA XTRA, които трябва да предизвикат любителите на футбола да се замислят за отговора. Въпросите ще бъдат свързани с историята на българското футболно първенство, занимателни подробности около провеждането на мачовете, както и любопитни енигми, свързани с шампионата и участниците в него. В рамките на съответните дни, в които са зададени въпроси ще има и „жокери“, които да помагат за откриването на верния отговор на съответния въпрос, които ще бъдат споменавани в телевизионните предавания и рубрики, посветени на efbet Лига, Сезон 2023-2024 г. Въпросът, който е поставен за съответния кръг от efbet Лига, Сезон 2023-2024 г. ще бъде видим и в подстраницата на Сайта, където ще се провежда Играта.

 

5.1.2. Всеки участник има право да участва по веднъж в рамките на всеки игрови кръг с отговор за конкретния въпрос, поставен за дадения кръг от efbet Лига, Сезон 2023-2024 г.

5.2. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

 

6. Награди:

6.1. Описание:

 

Описание на наградата

Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта

6.1.1.

Фланелка на клубен отбор по футбол по избор от efbet Лига*При невъзможност от страна на Организатора да осигури желаната от Победителя награда - официална фланелка на избрания от него национален футболен отбор, то Организаторът предоставя на Победителя списък с възможните за предоставяне официални фланелки на национални отбори. Победителят следва да направи избор от така предоставения му списък

28 бр. (двадесет и осем)

6.1.2

Телевизор SAMSUNG QE-55Q60C 4K Ultra HD QLED SMART TV, TIZEN, 55.0 ", 138.0 см

2 бр.(два)

6.1.3

6-месечен абонамент за PLAY DIEMA XTRA, предоставени чрез промо код

23 бр. (двадесет и три)

Общо награди за целия Период на провеждане на Играта: 53 (петдесет и три)

 

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и ще бъдат раздадени от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД.

 

7. Определяне на победителите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организаторите и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организаторите, която удостоверява резултатите от него.

7.2. Тегленията на наградите по т. 6.1.1. се извършва, както следва:

 1. Теглене на 1-ва награда след края на 9-ти кръг;

 2. Теглене на 2-а награда след края на 10-ти кръг;

 3. Теглене на 3-а награда след края на 11-ти кръг;

 4. Теглене на 4-а награда след края на 12-ти кръг;

 5. Теглене на 5-а награда след края на 13-ти кръг;

 6. Теглене на 6-а награда след края на 14-ти кръг;

 7. Теглене на 7-а награда след края на 15-ти кръг;

 8. Теглене на 8-а награда след края на 16-ти кръг;

 9. Теглене на 9-а награда след края на 17-ти кръг;

 10. Теглене на 10-а награда след края на 18-ти кръг;

 11. Теглене на 11-а награда след края на 19-ти кръг;

 12. Теглене на 12-а награда след края на 20-ти кръг;

 13. Теглене на 13-а награда след края на 21-ти кръг;

 14. Теглене на 14-а награда след края на 22-ти кръг;

 15. Теглене на 15-а награда след края на 23-ти кръг;

 16. Теглене на 16-а награда след края на 24-ти кръг;

 17. Теглене на 17-а награда след края на 25-ти кръг;

 18. Теглене на 18-а награда след края на 26-ти кръг;

 19. Теглене на 19-а награда след края на 27-ти кръг;

 20. Теглене на 20-а награда след края на 28-ти кръг;

 21. Теглене на 21-а награда след края на 29-ти кръг;

 22. Теглене на 22-а награда след края на 30-ти кръг;

 23. Теглене на 23-а награда след края на 31-ти кръг;

 24. Теглене на 24-а награда след края на 32-ти кръг;

 25. Теглене на 25-а награда след края на 33-ти кръг;

 26. Теглене на 26-а награда след края на 34-ти кръг;

 27. Теглене на 27-а награда след края на 35-ти кръг;

 28. Теглене на 28-а награда след края на 36-ти кръг;

 

7.3 Тегления на наградите по т. 6.1.2 се извършва както следва:

 1. Теглене на 1-а награда след края на последния кръг от efbet Лига за календарната 2023 година;

 2. Теглене на 2-а награда след края на последния кръг за сезон 2023-2024 от efbet Лига.

 

7.4. Тегления на наградите по т. 6.1.3 се извършва както следва:

 1. Теглене на 1-а награда след края на 14-ти кръг;

 2. Теглене на 2-а награда след края на 15-ти кръг;

 3. Теглене на 3-а награда след края на 16-ти кръг;

 4. Теглене на 4-а награда след края на 17-ти кръг;

 5. Теглене на 5-а награда след края на 18-ти кръг;

 6. Теглене на 6-а награда след края на 19-ти кръг;

 7. Теглене на 7-а награда след края на 20-ти кръг;

 8. Теглене на 8-а награда след края на 21-ти кръг;

 9. Теглене на 9-а награда след края на 22-ти кръг;

 10. Теглене на 10-а награда след края на 23-ти кръг;

 11. Теглене на 11-а награда след края на 24-ти кръг;

 12. Теглене на 12-а награда след края на 25-ти кръг;

 13. Теглене на 13-а награда след края на 26-ти кръг;

 14. Теглене на 14-а награда след края на 27-ти кръг;

 15. Теглене на 15-а награда след края на 28-ти кръг;

 16. Теглене на 16-а награда след края на 29-ти кръг;

 17. Теглене на 17-а награда след края на 30-ти кръг;

 18. Теглене на 18-а награда след края на 31-ти кръг;

 19. Теглене на 19-а награда след края на 32-ти кръг;

 20. Теглене на 20-а награда след края на 33-ти кръг;

 21. Теглене на 21-а награда след края на 34-ти кръг;

 22. Теглене на 22-а награда след края на 35-ти кръг;

 23. Теглене на 23-а награда след края на 36-ти кръг.

 

 7.5. След определяне на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Правила. В случай, че и с резервните изтеглени печеливши участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК: 205738443, което дружество осъществява контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл или телефонен номер в регистрационната форма за участие в Играта.

8.2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК: ЕИК: 205738443, че е на възраст над 18 години.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за получаване на наградите е 01.07.2024 г.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в регистрационната форма за участие в Играта, достъпна в периода за участие на Сайта.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организаторите на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организаторите след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивираниот всички системи и сървъри на Организаторите най-късно до 01.08.2024 г.

9.3. Организаторите нямат право да използват получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставят на трети лица освен при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила.

9.4. Организаторите не носят отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторите обработват събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторите се задължават да предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторите вземат съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторите се задължават предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторите не отговарят: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторите не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10.3. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на подстраницата на Играта в Сайта, където се провежда. При всякакви злоупотреби, Организаторите имат право да дисквалифицират съответния Участник, като в този случай Организаторите не са длъжни да мотивират или обясняват дисквалификацията.

10.5. Организаторите не са задължени да водят кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторите не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторите определят правилата на Играта едностранно и имат право да ги изменят и допълват по своя преценка, включително да съкратят или удължат периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени на Сайта. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на СайтаИзменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

11.2. Организаторите имат право по всяко време да преустановят участието на Участник в Играта, ако същият не спазва настоящите Правила.

12. Всеки потенциален спор между Организаторите на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Правила влизат в сила от 16:00 ч. на 15.09.2023 г., изм. в сила от 20.10.2023 г.