Заместник-министърът на Министерството на младежта и спорта Стоян Андонов излезе с официално писмо, в което обявява планове за планирането и осъществяването на 10-годишен план за развитието на българския детско-юношески футбол.

Официалният документ е получен от футболния агент Георги Захариев. В края на миналата година Захариев изпрати официално писмо до Министерството на младежта и спорта, в което е изложил проблемите пред българския футбол понастоящем, както и списък с потенциални решения. 

В своето обращение Андонов споделя, че през декемрви 2019-та година БФС е провел среща, на която е обсъдено изграждането на 10-годишен план за развитието на детско-ношеския футбол в страната. В амбициозния план се споменава интегрирана на модерна методика за развитие на подрастващите по западноевропейските стандарти, както и повишаване на квалификацията на специалистите в тези възрастови групи. 

Писмо на Министерството на спорта

източник: Гонг

Прилагаме и снимки от официалния документ на министър Андонов. 

Писмо на Министерството на спорта

източник: Гонг

исмо на Министерството на спорта

източник: Гонг