Тръст "Синя България" и мажоритарният акционер в ПФК Левски са постигнали принципна договорка, според която финансови експерти на Тръста ще получат достъп до документи, доказващи начините и условията на финансиране и размера на задълженията в краткосрочен и дългосрочен план.

LAP.bg
31 снимки

Тръстът, от своя страна, ще има ангажимента да докладва пред широката общественост доколко изнесените публично данни за финансовото състояние съответстват на представените документи.

Тръстът ще публикува резюме в рамките на две седмици след предоставяне на документите и данни от счетоводните регистри, пише в сайта на сдружението.