От Българският футболен съюз информираха своите членове, че на 23-и януари 2020 година, съгласно действащия Закон за физическото възпитание и спорта, е бил издаден Спортен лиценз №60, удостоверяващ статута на БФС като спортна федерация за извършване на спортна дейност за спорта - футбол.

ММС

източник: ММС

"Министерството на младежта и спорта издаде безсрочен лиценз на БФС, тъй като федерацията отговори на всички поставени от закона условия и премина успешно проверките на отговорните звена към държавната институция", споделиха от футболната ни централа.