Административният съд в Бургас е образувал дело по иск на Ивайло Дражев срещу община Бургас, съобщиха от съда.

В молбата се иска общината да бъде осъдена да заплати на Ивайло Дражев и ПФК Черноморец АД сумата от 16 673 000 лева.

Според исковата молба сумата представлява причинени вреди в следствие незаконосъобразна заповед на кмета на общината от 12 октомври 2005 година.

Тогавашният градоначалник на Бургас Йоан Костадинов прекрати с тази заповед 35-годишната концесия на Дражев за стадион „Черноморец”.

Заповедта на кмета беше отменена от областния управител месец по-късно. Два състава на Върховния административен съд - тричленен и петчленен определиха, че заповедта на областния управител е правилна и стадионът трябва да се върне на концесионера Ивайло Дражев.

Последното и окончателно решение на ВАС е от 16 септември 2007 година. Дражев твърди, че след оповестяване на решението на върховната инстанция е изпратил две нотариални покани до общината, с които иска да се изпълни решението на съда и да го въведе в концесионната територия.

С това би се възстановила фактическата обстановка от преди заповедта на кмета Йоан Костадинов за отнемане на концесията. По думите на Дражев общината не му е отговорила и това де факто е мълчалив отказ да изпълни съдебна заповед.

В резултат на това Дражев като ответник по делото счита, че ПФК Черноморец АД търпи сериозни имуществени вреди, изразяващи се в загуби от продажба на билети, трансферни права, приходи по договори за реклама, услуги и наем. Тези загуби според него възлизат на 16 673 000 лева.