На свое заседание, състояло се на 1 юли 2017 г. Централното бюро на ФИБА одобри промени в правилата на баскетбола.

Националният инструктор на реферите в България Орлин Николов подготви обзор на всички изменения, които влизат в сила от 1 октомври 2017 г.

В момента от СК превеждат и новия правилник, който ще бъде готов в началото на септември.

Ето и промените, предоставени на официалния сайт на БФБаскетбол:

Крачки (Чл. 25. 2. )

Цел: Да има общоприето правило за крачки, което по-добре да отразява действията на терена.

Нова формулировка: По време на движение, когато единият крак е в съприкосновение с пода и в този момент се хваща топката или завършва дрибъла, то следващият крак който докосне пода става пивотиращ и се брои за първа стъпка.

Неспортсменско нарушение (Чл. 37.1.1)

Цел: Да се даде по-голяма яснота кога се отсъжда неспортсменско нарушение и да стимулира и запази динамиката на играта по-време на контраатака.

Нова формулировка: Неспортсменско нарушение е контактно нарушение на състезател, което съдията отсъжда когато има:

- Прекомерно, грубо нарушение причинено от състезател, който се опитва да играе за топката или срещу неговия противник.

- Контакт предизвикан от защитника, който не е легитимен опит да играе за топката и не е в духа на играта съгласно правилата и предизвиква ненужен контакт с цел  да спре бърза атака или бързо развиваща се игра на противника по време на контраатака.

Прилага се докато нападател започне положение на стрелба.

Наказателни удари (Б.8.3)

Цел: Да има едно и също наказание за дисквалифициращи нарушения; 2 наказателни удара с последващо притежание на топката.

Промени: Когато е отсъдено дисквалифициращо нарушение и се прилага правилото за записване на треньора като нарушение на член на отборната скамейка, трябва да бъдат изпълнени 2 наказателни удара както при всяко дисквалифициращо нарушение. В протокола се  записва, като B2.

Това се прилага за всички дисквалифициращи нарушения отсъдени на членове на скамейката, помощник треньори, заместник и изключва състезатели при които се прилага члена за „сбиване“.

Права и задължения на треньора (Чл.7.1)

Цел: Да бъде оформен протокола на време и да не закъснява началото на срещата.

Нова формулировка: Списъкът с членовете на отбора и всяка последваща информация свързана с отбора, трябва да бъде представена най-рано 40 минути преди началото на срещата на секретаря.

Дефиниция за отбор (Чл.4.2.1 и Чл.2.4.5)

Цел: Адаптиране с практиката

Промени:

Максималният брой на придружаващите членове, които могат да седят на отборната скамейка със специални отговорности е разширен до 7. Поради тази причина, трябва да има 16 места в зоната на отборната скамейка.

Протокол (B)

Цел: Адаптиране с практиката

Промени: Направени са малки промени за попълване на протокола, които трябва да се прилагат относно:

- Секретарят трябва да използва два химикала с различен цвят

- Когато даден отбор представи по-малко от 12 състезатели

- Когато даден отбор представи играещ треньор

- Въвеждат се полета за нарушения в протокола за полувремето и след края на мача

- Как да коригираме грешки в полето за точките

- Подписи на членовете на секретарската маса след края на срещата

Отборни униформи (Чл.4.3)

Цел: Да се представят нови детайли

Промени:

Фланелките и гащетата трябва да бъдат в един и същ преобладаващ цвят

Ако фланелките имат ръкави, то те трябва да бъдат над лакътя. Дълги ръкави на фланелките не са позволени.

Чорапите трябва да са видими

Маратонките могат да бъдат в различни цветови комбинации, но цвета на лявата и на дясната маратонка трябва да съвпада. Мигащи светлини, рефлектиращи материали и всякакви подобни накити не са позволени.

Отборна екипировка (Чл.4.4)

Цел: Да се представят нови детайли относно елементи на екипировката.

Промени:

Позволени са следните аксесоари в екипировката:

Пристягащи ръкави в черно, бяло или в доминиращият цвят на фланелките, но трябва да е в един и същи цвят за всички състезатели от отбора.

Пристягащ клин за краката в черно, бяло или в доминиращият цвят на шортите, но трябва да е в един и същи цвят за всички състезатели от отбора.

Лента за главата, черна, бяла или в същия доминиращ цвят на фланелката, но трябва да е за всички състезатели от отбора в един и същи цвят. Лентата не може да покрива част от лицето, изцяло и частично (очи, нос, устни и т.н.) и не трябва да бъде опасна за притежателя или за другите състезатели. Лентата за глава не може да има отворени/затворени елементи (материали) около лицето и/или врата и не може да има части, които се отделят.

Накитниците трябва да не са по-широки от 10 см, да са направени от текстилни материи в черно, бяло или доминиращият цвят на фланелките, но трябва да са в един и същи цвят за всички състезатели от отбора.

Поставянето на ленти на ръцете, рамената и краката могат да бъдат в черно, бяло или доминиращият цвят на фланелките, но трябва да са в един и същи цвят за всички състезатели от отбора.

Фиксиращи наглезенки, прозрачни, черни или бели, но трябва да са в един и същи цвят за всички състезатели от отбора.

Нова дефиниция за съдийския екип

Цел: Да се избегне объркване на термините

Промени:

Лидерът на съдийския екип, назначен със специални задачи и отговорности, вече се нарича: Лидер на екипа (Crew chef), преди се наричаше съдия (Referee).

Съдийският екип се състои от : Лидер, Съдия 1, Съдия 2 при необходимост (Crew chef, Umpire 1, Umpire 2).

Състезател в положение на стрелба (Чл.15.1.3)

Цел: Да изясни определението за положение на стрелба

Промяна:

Когато срещу състезател в положение на стрелба е извършено нарушение и той подаде топката, същият не се счита вече в положение на стрелба.

Дисквалификация (Чл.36.3.3 и Чл.37.2.3)

Цел: Дисквалификация се счита при получаване на едно техническо и едно неспортсменско нарушение.

Промени:

Ако състезател е получил 1 техническо и 1 неспортсменско нарушение, той трябва също да бъде дисквалифициран до края на срещата;

Играещ треньор трябва също да бъде дисквалифициран до края на срещата, ако получи две лични технически нарушения, а също и ако едното от тях е неспортсменско докато е бил в игра.

Симулация на нарушение (Чл.33.16)

Цел: Де се представи определението и процедурата за симулиране на нарушение

Промяна:

Симулация е действие на състезател, който претендира, че е бил фаулиран или прави театрални преувеличени движения, за да създаде впечатление, че срещу него е извършено нарушение, с което цели да спечели несправедливо предимство. Това нарушение на правилата може да се създаде както от нападател така и от защитник.

Представен е новият жест за симулация и процедура за действие.

Официални сигнали (А)

Цел: Да се представят два нови съдийски жеста

Промени:

Симулация: Повдигане на ръката два пъти (движението започва от горе на долу)

Искане на видеоповторение: Ротация на ръката с повдигнат пръст хоризонтално

Процедура за Протест (С)

Цел: Да се приспособи процедурата за протест с вътрешните правила на ФИБА

Даден отбор може да протестира, ако неговите интереси са засегнати както следва:

- грешка в резултата на протокола, грешка при измерването на времето както и грешка при измерването за 24 секунди, които не са били коригирани от съдийския състав;

- решения за прекратяване поради недостиг на състезатели, прекратяване на срещата, отлагане, не възобновяване или да не се играе срещата

Нарушение на приложимите правила за допустимост

За да се приеме протестът, трябва да се следва процедурата

- капитанът на отбора трябва не по-късно от 15 минути след края на срещата да се подпише на протокола в полето ‘‘Подпис на капитана за положение на протест‘‘;

- причините за протеста трябва да бъдат предадени писмено не по-късно от 1 час след края на срещата;

- глобата от 1.500 CHF, трябва да бъде приложена, само ако протестът не е одобрен

- Лидерът на съдийският екип (Crew chief), трябва да докладва в писмена форма до представителя на ФИБА или до председателя на техническата комисия

- Компетентните органи трябва да решат относно протеста колкото е възможно по-скоро и не по-късно от 24 часа след края на срещата.

- Решението на компетентните органи се счита като решение от срещата и не може да бъде обжалвано или тълкувано.

Класиране на отборите (Чл.8.7, Д5 и Д6)

Цел: Да даде яснота за правилото за класиране при двустранни срещи от 2 мача (домакинство и гостуване), общият брой точкова разлика от състезанието.

Промени:

В два мача, домакинство и гостуване, общият брой точки (сумарен резултат) в серията ще бъдат разглеждани, като един мач, продължил 80 минути.

Ако резултатът е равен в края на първия мач, не се играе продължения.

Ако общият резултат от двете срещи е равен, след края на втория мач трябва да има толкова продължения по 5 минути, колкото са необходими за да се излъчи победител.

Победителят в серията е този който:

- е победил в двете срещи или;

- има по-голям точков сумарен резултат след края на втората среща, ако и двата отбора имат по една победа.

Техническо оборудване (Гл. 2 и 10)

Цел: Да се приспособи необходимостта от техническо оборудване

Промени:

За ниво 1 и 2:

- Таблото трябва да е снабдено със светлини покрай неговият параметър, монтирани  от вътрешната част на таблото и светват в жълто само когато  прозвучи сигнала за 24 секунди.

- Часовникът за  24 секунди трябва да има звуков сигнал за край на атаката, когато дисплеят показва (0.0)

- Часовникът за 24 секунди трябва да измерва времето в секунди, а при последните 5 секунди до края на атаката, показанието на дисплея трябва да показва десети от секундата(1/10).

- Препоръчително е от 01 октомври 2017, а от 01 октомври 2018 е задължително

Техническо оборудване (Гл. 2 и 10)

Цел: Да се посочат допълнителни технически промени

Промяна:

- Представяне на топка размер 5 за мини баскетбол

- Тестът за топка има повече детайли

- Главата с осветлението в залата е напълно ревизирана

- Предоставянето на рекламни табла е ревизирано

Генерално

Малките корекции са направени с цел по-добро интерпретиране.

Съдийски наръчник за ръководене на срещи.

Начало на среща или период – въвежда се сигнал за внимание.

Използвайте сигнала за внимание (от съдията, който подава топката) в началото на срещата, преди да влезете в централния кръг за администриране на спорна топка и при започването на всеки следващ период или продължение, преди да дадете топката на разположение на състезателя за вкарване в игра от централната линия.