Общото събрание на българската федерация по баскетбол ще се проведе на 25-и ноември 2017-а година.

Това стана ясно след днешното заседание на Управителния съвет на родната централа.

Ето и официалното съобщение от българската федерация:

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 25 ноември 2017 г. (събота) от  09.00 ч. в гр. София, Хотел Рамада, зала Европа при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет  за изминалия период от предишното общо събрание;

2. Отчет на Контролния съвет и постоянните комисии на БФ Баскетбол за изминалия период от предишното общо събрание;

3. Финансов отчет за 2016г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2018 г.

4. Прoмени в състава на Управителния съвет на БФ Баскетбол;

5. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.