Ново редовно заседание на Управителния съвет на БФ Баскетбол ще се проведе на 10-и октомври, вторник.

То  е насрочено за 14.00 часа в конферентната зала на II етаж на зала Универсиада.

Дневен ред

1. Разглеждане на промени и допълнения в Дисциплинарно-Административния Правилник (докладва представител на НБЛ)

2. Утвърждаване на състав на Дисциплинарно-Административния съвет ( докладва представител на НБЛ)

3. Разглеждане на промени и допълнения в Таблицата с хонорарите на длъжностните лица във връзка с обслужването на срещите от НБЛ ( докладва представител на НБЛ)

4. Свикване на Общо събрание на БФБ (докладва Георги Глушков)

5. Приемане на нови БК за членове на БФБ (докладва Елеонора Рангелова)

6. Разни (докладва  Георги Глушков)