На свое заседание Арбитражната комисия към българската федерация по баскетбол отмени изцяло всички решения, приети от Общото събрание на треньорите, проведено през юли.

Това стана, след разглеждането на жалба от предишния председател на Треньорската комисия Любомир Минчев, който сезира комисията за допуснати процедурни нарушения по време на събранието.

Арбитражната комисия отмени включително избора на председател и членове на Треньорската комисия, като постановени при съществено нарушение на административно производствените правила.

Така Общото събрание на треньорите отново ще трябва да бъде свикано, за да се извърши нов избор на председател на комисията.

Иван Чолаков

източник: LAP.bg

На предишното Общо събрание на треньорите, Иван Чолаков бе избран за нов председател с 56 гласа "За", 6 - "Против" и 29 "Въздържал се" (общо 91 гласували треньори).

В комисията влязоха още Петко Делев, Росен Барчовски, Янко Янчев, Петко Маринов, Славко Димитров, Георги Божков, Красимира Банова и Цанко Цанков.