Арбитражната комисия към българската федерация по баскетбол не уважи жалбата на Левски Лукойл относно глоба, наложена след мача с Берое на 2-и април.

От щаба на носителите на Купата на България обжалваха Решение от заседание на ДАС на НЛБ, проведено на 05.04.2019 г., с което на основание чл.37, т.2 от ДАП на БК „Баскетболен клуб Левски 2014” е наложена глоба в размер на 1 000 лева за нарушаване на установения ред по време на среща от група (повече от две лица), чрез извършване на непристойни прояви, които създават ненормална обстановка на терена и извън него, в среща № 89 между отборите на БК Левски Лукойл и БК Берое, проведена на 02.04.2019 г.

След като се запозна с обжалваното решение Арбитражната комисия /АК/ публикува решение, което ви представяме в първия му вид:

„По отношение на оплакванията, посочени в жалбата:

Нормата на чл.37, т.2 от ДАП на НБЛ предвижда, че за „Нарушаване на установения ред преди, по време или след завършване на среща по баскетбол от група (повече от две) лица (навлизане на терена, блокиране на съдийската маса, заплахи към длъжностните лица или други непристойни прояви, които създават ненормална обстановка на терена и извън него).“ се налага съответната предвидена санкция – глоба до 5000 лева.

АК при БФБ счита че предвидения в цитираната разпоредба фактически състав е осъществен и доказан в процесния случай.

АК би искала да отбележи, че така изложените в жалбата доводи относно липсата на тежки последици от деянието, не могат да обосноват не носенето на отговорност, тъй като предвидения от нормата на чл.37, т.2 от ДАП на НБЛ фактически състав не включва в себе си и не изисква да са настъпили „тежки последици“ за да бъде ангажирана отговорността на съответните лица по силата на този текст.

АК счита, че скандирането на: „Зeлено-бели педе...и, да ви е.а майката.“, включително и през мегафона, който ползваше човек от агитката“, представлява непристойна прояви, която създават ненормална обстановка на терена и извън него. Посочените реплики се отличават с непристойност и са чужди на високата спортна етика, характерна за баскетбола.

Посоченото кореспондира и се подкрепя и от чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство, според, който „дребното хулиганство е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта, или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушават общественият ред и спокойствието, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на НК“.

С оглед данните за тежестта на стореното, АК намира, че ДАС на НЛБ се е съобразил и взел предвид същата, като правилно е наложил по-лекото по размер наказание, а именно глоба, определена 5 пъти под максималния размер, предвиден от ДАП на НБЛ.“