Волейболната федерация спира за срок от три години издаването на международни трансферни сертификати за състезатели до навършването им на 21 години.

Това е решено на заседание на Управителния съвет на родната централа, проведено на 11-и юни, но решенията бяха обявени едва днес на официалният сайт на федерацията.

Всички решения от въпросното засезание:

1. Спира за срок от три години издаването на международни трансферни сертификати за всички състезатели до навършването им на 21 г., включително и на тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВолейбол, считано от датата на взимане на настоящото решение -11.06 2019г.

2. Възлага на администрацията на БФВолейбол в срок до 01.08.2019 г. да изготви списък на състезателите, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, който списък следва да бъде утвърден от УС на БФВ.

3. За срока на действие на решението по предходната точка, всички състезатели до навършване на 21 г., включително и тези, които попадат под особено наблюдение от страна на БФВ, могат да бъдат трансферирани за игра в чужбина само по изключение, след изрично решение на УС на БФВолейбол за всеки конкретен случай.