Пенчо Ангелов е член на Управителния съвет на БФВолейбол. Оглавява и съдийската комисия. Пред официалния сайт на федерацията Ангелов коментира свършеното през последната година и целите в бъдеще.

- Г-н Ангелов, как се промени работата на съдийската комисия, след като Любо Ганев оглави федерацията?
- Новото ръководство на федерацията декларира голямо желание и готовност за подкрепа, подпомогна организирането на предсезонни семинари. Договорихме с БФВолейбол помощ за достигането на съдийската комисия на модерно и качествено ново ниво. За тази цел се закупиха адекватни софтуерни програми за организация на дейността на арбитрите, както и подобряване на тяхната визия чрез въвеждане на нови униформи.

- Имате ли картбланш да работите самостоятелно?
- Имаме повече от пълен картбланш. Не мога да опиша колко лесно се работи с Любо Ганев като президент на федерацията. Разбираме се без никакви проблеми. Любо е човек, който подбира екипа си и му дава възможност да действа.

- Как възнамерявате да повишите нивото на нашите съдии?
- За нас високото ниво на един съдия е комплексен фактор. Той зависи от способността му да води волейболни срещи, да усеща духа на играта, да е добре теоретически подготвен, познавайки съвременните световни тенденции, да познава и да работи добре с актуалните технологии. В тази връзка организираме семинари и обучения за придобиване на необходимите умения. Планираме и организацията на семинар с техническите делегати за подобряване на тяхната работа и уеднаквяване на критериите за оценка. В ход е и програмата Академия за международни съдии, където най-добрите млади и потенциални рефери в България се подготвят за достигане на международно ниво.

- През есента имаше голям семинар в София. Планирате ли нови?
- Семинарът с международните съдии и делегати в София с гост-лектор Зорица Биелич премина повече от добре. Към тогавашния момент тя бе секретар, а към днешния председател на съдийската комисия на CEV. Освен престижа да бъде воден от толкова високопоставен човек от европейската централа, имаше и сериозна практическа полза. Планираме да организираме подобни форуми минимум веднъж годишно.

- Може ли федерацията да изпрати съдии на обучение в чужбина?
- През последните 4 години изпращаме перспективни млади съдии на обучения, организирани от CEV за способни и потенциални арбитри. Планираме при всички възможни случаи да го правим отново. Имаме подкрепата на федерацията по програми, организирани от CEV и FIVB.

- Колко често наши съдии свирят в европейските турнири?
- В европейските турнири последните години нашите съдии получават доста престижни назначения - полуфинали и финали. За съжаление ефективното ни участие на европейски и световни първенства е малко. Имаме уверенията на федерацията, че ще съдейства за подобряване на участието ни на подобни високи форуми.

- Какво още липсва на нашите съдии?
- Нашите съдии са на много високо международно ниво на знания и подготовка, което се признава от всички. За съжаление последните години ни липсваше достатъчно подкрепа и лоби, за да изявим способностите им.

- Кои са най-трудните отсъждания във волейбола?
- Най-трудните отсъждания във волейбола са тези, които изискват субективни решения - двойни удари, задържана топка, контрол на дисциплината и т.н. Те изискват съдията да познава добре техническите елементи, да разбира съвременните тенденции и да се справя перфектно под напрежение.

- До колко технологиите помагат на съдиите?
- Технологиите имат за цел да улесняват работата на съдиите и треньорските щабове, но за целта трябва да се разбират добре. Непознаването на електронния протокол, чрез който се води мача, може да предизвика сериозни проблеми и дори проваляне на срещата. Видео чалънджът помага на съдиите за прехвърляне на напрежението и емоциите върху обективен фактор - видео камери и компютър, което дава възможност за вземане на решения без напрежение и протести.

- Какви цели сте си поставили до края на годината?
- Целите ни в глобален мащаб винаги са били за подобряване на качеството, знанията и представянето на всички членове на НСКВ - съдии и делегати. Краткосрочните ни цели са безпроблемното позитивно приключване на първенството и купите на страната, съдействието за участието на международните ни съдии на високи форуми, а в средносрочен аспект - мечтата ни е със съдействието на БФВ да успеем да имаме представител в съдийската комисия на европейската конфедерация. Това би ни помогнало за подкрепата на международните рефери при участието им на европейски форуми, както и ще даде желание и тласък за развитие на младите съдии в страната.