Президентът на БФВолейбол Любо Ганев свиква заседание на Управителния съвет на 14 юни. Шефовете на федерацията ще разгледат 10 точки. Срещата отново ще бъде виртуална заради пандемията от коронавирус.

Дневен ред на заседанието:

1. Утвърждаване на промени във финансов план към договор с ММС.
2. Вземане на решение за допълване на състава на Спортно-организационна комисия за състезанията от държавното първенство (Национална волейболна лига) - мъже и на Спортно-организационна комисия за състезанията от държавното първенство (Национална волейболна лига) - жени.
3. Разглеждане на предложения за изменения в Правилниците на НВЛ, свързани с администрирането на първенството.
4. Вземане на решение за допълване на състава на Правна комисия към УС на БФВ.
5. Вземане на решение за допълване на състава на Дисциплинарна комисия към УС на БФВ.
6. Вземане на решение за откриване на процедура за избор на кандидат за поста председател на съдийската комисия към БФ Волейбол, по предложен проект.
7. Приемане на годишен финансов отчет на Волей Промошън ЕООД за 2020 г.
8. Разглеждане на предложение за финансово подпомагане на отборите, участници във финалите на Държавните първенства за подрастващи за сезон 2020 - 2021.
9. Приемане на нов член на БФВ - Сдружение волейболен клуб Енерджи - Варна.
10. Разни.