Балони и светена вода на изпращането на националите