Ръководството на Национална волейболна лига изразява подкрепа за взетите от Дисциплинарната комисия (ДК) към БФВ решения да наложи възможно най-тежките наказания според действащия Дисциплинарен правилник (ДП) на ВК Пирин Разлог и на състезатели на ВК Пирин Разлог за извършени нарушения на ДП.

По повод констатирани груби нарушения на правилниците, както и на етичните принципи в нашия спорт, ръководството на Национална волейболна лига изразява силна подкрепа и удовлетворение от взетите решения на Дисциплинарната комисия за наказания към ВК Пирин Разлог, както и към конкретните играчи, нарушили правилниците. Повод за тези наказания стана видеозапис преди началото на срещата между ВК Берое и ВК Пирин Разлог в Стара Загора, който показва грубо погазване на правилниците и противоепидимичните разпореждания. След констатирането на преднамерени умишлени нарушения на ДП от ВК Пирин Разлог, както и на състезателите на отбора – Стивън Димитров, Петър Христов и Благовест Катранджиев, ДК наложи следните санкции:

ВК Пирин Разлог се санкционира за нарушение по чл.21, ал.1, т.22 от ДП и на основание чл.14, ал.3 във вр. с чл. 54 от ДП - ДК налага на клуба наказание лишаване от домакинство за две срещи, както и имуществена санкция в размер на 2000 лв.

На основание чл.54 от ДП, ДК констатира, че е налице особено тежко нарушение, извън случаите на чл.21, ал.1 от ДП, от страна на състезателите на отбора Стивън Димитров, Петър Христов и Благовест Катранджиев – неспортсменско поведение (чл.13, ал.1 от ДП), поради което им налага глоба от по 200лв. на всеки един от тях.

Размерът на паричните санкции ДК определя, като съобразява предвидените в ДП минимални и максималния размери на санкциите, като за ВК Пирин Разлог същата надхвърля определения по правилник максимален праг предвид тежестта на нарушението и изложените аргументи.

"Ръководството на Национална волейболна лига е потресено от поведението на играчите. Остава впечатление за умишленост и съпричастност и на ръководството на клуба, в лицето на треньора Северин Димитров. Ние от Национална волейболна лига заявяваме, че ще се противопоставяме на такова поведение по всички позволени ни начини, следвайки съществуващите и утвърдени правилници. Удовлетворени сме от бързата реакция на Дисциплинарната комисия, която наложи възможно най-строги санкции според действащия Дисциплинарен правилник. Заявяваме на клубовете и всички участници в първенствата и турнирите, администрирани от Национална волейболна лига, че ще има нулева толерантност към подобно поведение, което уронва престижа на нашия спорт и първенството. Изразяваме и надежда, че съвсем скоро ще бъде гласуван и приет и новият Дисциплинарен правилник, който да отразява по-коректно политиките, заложени в новите правилници на Национална волейболна лига“, заяви председателят на Национална волейболна лига Атанас Гаров.