Българска федерация по волейбол (БФВ) взе решение да предостави възможност на всеки един кандидат за член на нов Управителен съвет, който предстои да бъде избран на Общото събрание на организацията, обявено за 24 март, да бъде представен на официалната интернет страница на организацията.

До всеки от 28-те кандидати бе изпратен набор от едни и същи въпроси, а крайният срок за отговорите бе до 17:00 ч. на 3 март. До посочения ден и час се получиха 20 писма от общо 28 кандидати за нов УС. Както БФ Волейбол вече съобщи, първо, ще бъдат публикувани интервютата с четиримата актуални вицепрезиденти на организацията, като те ще бъдат подредени по азбучен ред.

Всички отговори от кандидатите за нов Управителен съвет са получени по електронна поща. БФ Волейбол ще публикува получените отговори без каквато и да е редакционна намеса (стилистична или граматична).

До 22 март (включително) БФ Волейбол ще публикува по едно интервю всеки ден в 11:00 ч., като в последните 3 дни ще бъдат публикувани по две интервюта, съответно в 11:00 и в 15:00 ч.