Гол на 13-я кръг

Гол на 12-ия кръг

Гол на 11-я кръг

Гол на 10-ия кръг

Гол на 9-ия кръг

Гол на 8-ия кръг

Гол на 7-ия кръг

Гол на 6 кръг

Гол на 5 кръг

Гол на 4 кръг

Гол на 3 кръг

Гол на 2 кръг

Гол на 1 кръг

Гол на 32-ия кръг

Гол на 31-ия кръг

Гол на 30-и кръг

Гол на 29-и кръг

Гол на 28-и кръг

Гол на 27-и кръг

Гол на 26-и кръг