по време на мач

на футбола

в Русия

...И на кого?

във водната топка

фенки по време на мач