Членовете на Общото събрание на Българската федерация по ски избраха единодушно Цеко Минев за нов 5-годишен мандат начело. За Минев, който ръководи федерацията от 2003 г., това ще е четвърти пореден мандат. В началото на събранието, което бе ръководено от генералния секретар Пепа Мицева бе приет отчета на УС за 2017-а година. Единодушно бе гласуван и годишният счетоводен отчет на федерацията за 2017 г. и докладът на експерт-счетоводителя.

Членовете на Общото събрание гласуваха за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС за дейността през отчетния период. След избора с пълно мнозинство на нов председател и управителен съвет на БФСки бе приета и бюджетната рамка на федерацията за 2018-а година в размер на 3,3 млн. лв. По-голямата част от парите за БФСки ще бъдат осигурени от генералните спонсори на федерацията и телевизионни права. Направени също така бяха и промени в Устава на федерацията.

"Надявам се, че след като аз и целия Управителен съвет получихме пълно доверие за още един 5-годишен мандат, то хората вярват в това което правим, коментира след избора Минев. "В следващите години сме решили да обърнем много по-голямо внимание на клубовете с които да работим, за да решим максимално бързо техните проблеми. Основният пред тях е инфраструктурата, за да могат техните състезатели да има къде да тренират. Националните отбори вървят по правилния път и мисля, че ще продължим така".