Поради липса на кворум пропадна заседанието на парламентарната комисия за децата, младежта и спорта, на което трябваше да се разглежда законът за спорта.

В залата на Батенберг се явиха председателят на ДАМС Весела Лечева и нейният екип, трима депутати - Светослав Спасов, Евгения Живкова и Ваньо Шарков, както и двама представители на министерството на финансите.

За да бъде проведено заседание обаче се изисква присъствието най-малко на петима членове на комисията. Поради тази причина нейният председател Светослав Спасов отмени заседанието и го насрочи за следващата седмица.