Предложението на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF) за увеличаване на срока за отстраняване на спортистите, които са уличени в употреба на анаболни стероиди и амфетамини, ще бъде разгледано на предстоящата конференция на Световната антидопингова агенция (WADA), която ще се проведе от 15-17 ноември в Мадрид.

„Предложението на ръководството на IAAF в определени случаи дисквалификацията да бъде увеличена на четири години има почва. Ние се опитваме обаче да разгледаме всеки случай поотделно”, заяви вицепрезидентът на WADA.

Според идеите на Международната асоциация на атлетическите федерации спортистите, които откажат или се опитат да избягат от допинг-проба също трябва да бъдат наказвани за срок от четири години.