На 18 ноември 2018 г. в гр. Плевен се проведе Общо събрание на Българска Федерация по Шахмат 1928, свикано от СГС по искане на над 1/3 от клубовете – членове на БФШ 1928.

Действията на досегашното ръководство на федерацията в последните дни преди събранието доведоха до напрежение сред делегатите. Ден по-рано на друго събрание, провело се в Трявна, инициирано от вече бившия Управителен Съвет (УС), бе направен опит за изключване на 15 шахматни клуба. Паралелно с това преди 3 дни – на 15.11.2018 – на свое заседание УС е приел за членове 18 нови клуба, по-голямата част от които са спешно учредени след датата на насрочване на Общото събрание от СГС. Този масиран опит да се подмени вота не можа да се осъществи.

При конструиране на събранието след регистрацията от мандатната комисия се установи, че с право на глас съгласно Устава са 70 клуба. 43 от тях подкрепиха искането за промяна. Действията на бившия председател д-р Руслан Тошев и неговия щаб бяха насочени към манипулативно налагане свой дневен ред. След провала на тази тактика г-н Тошев и поддръжниците му напуснаха събранието.

Това даде възможност да бъде извършен демократичен избор на нов председател и ръководни органи на БФШ 1928. Кандидатурата и програмата на кандидат-председателя г-н Васил Антонов бяха подкрепени единодушно. В обръщението си към делегатите след избора новият председател декларира, че ще остави вратата отворена за всички деятели, милеещи и желаещи да работят за шахмата в България.