Работната група за Европейската година на младежта проведе първото си заседание в Министерството на младежта и спорта (ММС). В нея участват заместник-министърът на младежта и спорта Диана Иванова, директорът на дирекция „Младежки политики“ Милена Андреева, представители на ММС, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция за закрила на детето, Представителството на Европейската комисия в България, Национално сдружение на общините в Република България и Национален младежки форум.

Основната обсъждана тема беше работната програма на Европейската година за младежта 2022 г., като присъстващите бяха запознати с планираните дейности на ММС около кампанията. По време на заседанието бяха обсъдени предложения за съвместни инициативи и изграждане на единен календар с членовете на работната група за Европейската година за младежта.

Сред планираните събития през тази година ще бъдат биенале на изкуствата, много спортни мероприятия, както и такива, свързани с европейското доброволчество.