Над 90 студенти, ученици, преподаватели и общественици се включиха в програмата на ХХХV сесия на НОА в Албена. Всички те участваха активно в лекционната програма, в работните заседания по секции, както и в многото

други спортни и културни събития, организирани по тазгодишната тема ДРазпространение на олимпийските ценности Ц предизвикателството на нашето време".
ДЗа мен е голямо удоволствие да съм тук. През последните дни имах възможността да видя какво правите вие в България и да науча много и аз се убедих, че тук имате много добра система, добре разработена и добре функционираща, осигуряваща отговорни ръководители, треньори и състезатели.

През последните дни ние обсъждахме много от проблемите, пред които е изправен спортът днес Ц допинг, уреждане на мачове, корупция и най- добрият начин да осигурим опазването на олимпийските ценности и олимпийското движение въпреки тези проблеми е именно чрез образование и това е, което България прави много добре", обърна се към участниците в Академията Нилс Холмгард от Комисията за олимпийска солидарност към Международния олимпийски комитет.

Националната олимпийска академия(НОА) е образователна институция създадена от БОК и НСА ДВасил Левски" за разпространение и утвърждаване на хуманните ценности чрез спорта в обществото.

Членовете и сътрудниците на НОА работят безкористно на доброволен принцип чрез създаване на граждански олимпийски обединения Ц клубове и дружества в университети, училища и населени места./БТА