Вижте най-важните спортни новини за 12 юни 2024, представени в централната спортна емисия на NOVA.