Едва около 10% от населението у нас, или почти 1 от всеки 10 българи, спортуват активно поне два часа в седмицата, показват актуални данни на Евростат за нагласата на европейците към спортни занимания през миналата година.

Средният показател за ЕС-28 е около 40%, или почти 4 от всеки 10 европейци, които са спортували активно, отчита още европейската статистика.

По този показател зад нас са единствено румънците, където едва около 7% се занимават активно със спорт, при показател за Дания например - 80% или почти 8 от всеки 10 датчани, които са спортували активно.

Други страни с активност в спорта над 50% са още: Финландия, Норвегия, Исландия, Швеция и Германия, където населението, което спортува активно е между 60 и 80%.

В съседна Гърция спортуващите надхвърлят границата от 20%, но в Турция например, са почти толкова мързеливи колкото и в Румъния - едва 7 на сто от южните ни съседи са били активни в спорта.

Проучването отчита също, че местните власти могат да направят повече за насърчаване на физическата активност на гражданите в ЕС.

Около 60 на сто от анкетираните европейци смятат, че местните спортни клубове и други организации осигуряват достатъчно възможности за това, но според около 40 на сто - местните власти не правят достатъчно за практикуването на спорта сред европейците.