5 550 000 лева са инвестирани през 2019 година в обновяване и изграждане на нова спортна инфраструктура в цялата страна, включително проектите, за които е отпуснато финансиране. За 2020 година до момента са одобрени проекти за общо 715 000 лева. Това каза министърът на младежта и спорта - Красен Кралев в рамките на отчета за постигнатото от Министерство на младежта и спорта през 2019 година, който представи.

По време на днешното заседание на Министерски съвет Кралев отчетe вложените средства за спортна инфраструктура и извършените подобрения в новия Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) през тази година, които целят разрешаването на основни проблеми в българския спорт.

"През 2019 година са отпуснати средства за ремонт на: тренировъчната зала на Зимния дворец в София, на залата за вдигане на тежести към Спортно училище "Георги Бенковски" във Варна, на настилка на лекоатлетическа зала в спортна зала "Добротица" в Добрич, на спортна зала в Етрополе, на спортна зала в Белово, на сграда за вдигане на тежести към Спортно училище "Никола Симов" в Търговище, на спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс в Русе, на писта за ролбан и стрелбище към нея в Самоков и на волейболна зала в Перник. Тази година бе осигурено финансиране за зала за тенис на маса в Полски Тръмбеш, за модернизиране на "Арена Арда" в Кърджали, както и за изграждане на спортна база в Казанлък.

За 2020 година до момента са одобрени проекти за: изграждане на мини футболно игрище в Община Симитли, за преустройство, необходимо за изграждане на боксов клуб в Плевен, за обновяване на настилката на футболно игрище в спортен комплекс "Христо Ботев" в Габрово и за ремонт на зала за вдигане на тежести към спортен комплекс "Ялта", град Русе.

През 2019 година се проведе процедура по прелицензиране на федерациите, което беше една от основните цели на влезлия през тази година в сила ЗФВС. Така ще бъдат премахнати клубовете-фантоми, които са сериозен проблем за българския спорт. Съществено е също, че всички клубове, които кандидатстват за нов лиценз трябва да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации", сподели той.

Като постижение в сектор "Младеж" министърът изтъкна ефективните консултации, които бяха проведени през 2019 година с над 3000 младежи в цялата страна с цел изготвяне на новата Национална стратегия за младежта 2020, както и стартирането на мащабен проект по ОПРЧР, благодарение на който ще се изградят 7 младежки центъра в страната.

"Млади хора от Видин, Враца, Монтана, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Благоевград, Сандански, Стара Загора, Сливен и Кърджали се включиха в обсъжданията. Целта на консултативния процес бе прякото включване на младите хора на България в диалога и идентифицирането на точните приоритети и цели на документа. Бяха обсъдени и предизвикателствата, пред които са изправени младите, както и техните идеи за справяне с проблемните въпроси, върху които да бъде изградена Стратегията.

Проектът за "Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" се изпълнява съвместно от ММС и Министерство на труда и социалната политика. Проектът е на стойност близо 5 милиона лева и цели да предоставим услуги с реално действие за развитието на младите хора в страната", завърши Кралев.

През 2019 година България беше избрана за член на Междуправителствения комитет за физическо възпитание и спорт на ЮНЕСКО (CIGEPS), като ще бъде представлявана от Министерството на младежта и спорта в лицето на министър Красен Кралев. Освен това, българският спортен министър бе избран за втори път за член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция като представител на държавите-членки на ЕС, което несъмнено е успех и признание за България и за правителството.