Министерството на спорта ще даде въпроса за премиите на спортисти с нарушен слух за гласуване в парламента.

Спортната централа отказва да изплаща пожизнени премии на призьори от Световни игри за глухи, а твърди още в извадени данни, че и Дефлимпикс не се ползва със статут на Олимпийски игри, така че медалистите от това състезание също не подлежат на премиране като олимпийци.

Сред исканите премии има суми от 1000 до почти 6000 лева на месец на човек.

"ММС спазва закона в действията си по отношение на доживотните месечни премии на медалисти от Световни игри за глухи," се твърди в дълго и сложно обяснение от министерството.

Ето и пълния текст: 

На 01.01.2013 г. в Закона за физическото възпитание и спорта влиза в сила чл. 59б, ал. 5 във вр. с ал. 3 от Закона за физическо възпитание и спорта, според който към медалистите от Олимпийски игри, които са се оттеглили от активна състезателна дейност и имат право на доживотни месечни премии се добавят и медалистите от „Дефлимпикс“. Министерството на младежта и спорта редовно изплаща тези месечни възнаграждения на медалистите, оттеглили се от активна състезателна дейност от проведените след 2001 г. игри "Дефлимпикс".

През 2014 г. в Българския олимпийски комитет и Министерството на младежта и спорта започват да пристигат писма с искане да бъдат включени допълнителни състезатели за отпускане на доживотни месечни премии. Предлагат се състезатели завоювали медали от Световни игри за глухи от 1957 г., 1961 г. и т.н. до 1993 г. Към момента имаме подадени декларации от 51 състезатели и очакваме още около 10. Претенциите на състезателите за отпускане на месечни премии започват от 5 934 лв на месец. Общата сума за доживотни месечни премии на година на състезателите подали декларации е 1 259 808 лв.

Във връзка с исканията на състезателите завоювали медали преди 2001 г. ММС се запозна с всички официални документи и отказва да изплаща тези допълнителни пожизнени премии със следните съображения:

  1. Въз основа на промените в Закона за физическо възпитание и спорта /ЗФЗС/, конкретно в чл. 59б, ал. 5, в сила от 01.01.2013 г., медалистите, прекратили активна състезателна дейност от игрите за глухи „Дефлимпикс“ получават право на доживотни месечни премии. Наименованието „Дефлимпикс“ на игрите за глухи е разрешено от Международния олимпийски комитет /МОК/ през 2001 г., поради което в чл. 59б, ал. 5 от ЗФВС е изрично употребено наименованието на игрите „Дефлимпикс“. Законодателят не е използвал друго наименование на игри за глухи като например „Международни игри за глухите“, „Международни тихи игри“, „Световни игри за глухите“, както и не е приет текст „аналогични първенства и игри за хора с увреждания“, с което приетата норма не може да се тълкува разширително и се отнася само за медалисти от игри „Дефлимпикс“.

  2. ММС изиска от Спортната федерация на глухите в България официални копия на протоколи за съответното състезание и документ от Международния комитет за спорт за глухи (МКСГ), удостоверяващ спортните постижения, посочени в декларациите на състезателите. Официални копия на протоколи (като на олимпийските игри) до този момент не са предоставени. Предоставени са копия от интернет страница на МКСГ, допълнени с предоставена информация от СФГБ.

  3. След внимателна проверка на фактите ММС установи, че в текста на чл. чл.59б, ал.5 е допусната некоректна формулировка, а именно „Олимпийски медалисти от „Дефлимпикс“. С писмо (вх. № 40-00-14/1/23.04.2013 г.) г-н Кристоф Дюби – спортен директор на Международния олимпийски комитет (МОК) уведомява ММС че „игрите Дефлимпикс нямат статут на Олимпийски игри, състезателите, които участват в Дефлимпикс, не се считат олимпийци, а състезателите, които печелят медали от Дефлимпикс, не са олимпийски шампиони“. (запитването е по повод провеждането на игрите Дефлимпикс в София през 2013 г. във връзка с претенциите на СФГБ, че се провеждат олимпийски игри). Игри с наименованието „Дефлимпикс“ се провеждат от 2001 г.

МКСГ е признат единствено като спортна организация от МОК, редом с още приблизително 200 спортни организации.

След обстоен преглед на игрите Дефлимпикс се установи, че нямат въведена международна квалификационна рамка с оглед усъвършенстване на регламента свързан с поименното, по спорт и дисциплина допускане на състезателите с увреден слух до участието в игрите. Участието в игрите Дефлимпикс е на база само класиране от Световни и Европейски първенства. В игрите Дефлимпикс са включени и спортове, които не са олимпийски – боулинг, планинско колоездене и ориентиране. По информация на МКСГ и СФГБ, за да имат право на участие на игрите Дефлимпикс, спортистите единствено трябва да имат загуба на слуха.

  1. След разменена кореспонденция между БОК и ММС се установява, че в Закона за физическото възпитание и спорта е допусната друга некоректност, чл.59б, ал.5 не препраща към реда по ал.3 от същия член, която предвижда БОК да предостави документ за отпускане на премии. Също така БОК уведомява че няма как да предлага състезатели от Световни игри за глухи и да удостоверяват постижения, тъй като това не е от тяхната компетенция.

Съгласно чл. 59б, ал. 3 от ЗФВС месечни премии за олимпийски медалисти се предоставят след представяне от страна на Българския олимпийски комитет на документ, който да удостовери съответния постигнат резултат. За разлика от предвидения ред в чл. 59б, ал. 3 от ЗФВС, в разпоредбата на чл. 59б, ал. 5 от ЗФВС, касаещ конкретно реда за отпускане на месечна премия за медалистите от игрите за глухи "Дефлимпикс", прекратили активната си състезателна дейност, липсва трета страна – орган, администрация, която да удостоверява завоюваното призово място на игрите за глухи „Дефлимпикс“. Което на практика е поредна неяснота и разлика от реда, по който се удостоверяват постиженията на олимпийските медалисти.

Министерството на младежта и спорта се придържа в действията си към разписаните норми на сега действащия Закон за физическото възпитание и спорта. Същевременно ММС е подготвило нов Закон за физическото възпитание и спорта, предстои той да бъде приет от МС и предложен за гласуване на Народното събрание. Изцяло от народните представители и текстовете, които те ще приемат в него, зависи кои медалисти и от кои състезания ще получават доживотни месечни премии след отказване от активна състезателна дейност.

Информация за игрите „Дефлимпикс“

Игри с наименованието „Дефлимпикс“ се провеждат от 2001 г. По информация на Международния комитет по спортовете за глухи /МКСГ/ и Спортна федерация на глухите в България /СФГБ/, за да имат право на участие на игрите Дефлимпикс, спортистите единствено трябва да имат загуба на слуха.

Слухови апарати, кохлеарни импланти и други подобни не се допускат по време на състезанието, за да може то да се провежда при равни условия. Друг пример за разлика спрямо състезания за чуващи хора е начинът на съдийстване. Тъй като дефлимпийците не могат да бъдат насочвани посредством звуци, някои спортове ползват алтернативни методи за започване на играта. Например, футболните съдии развяват знаме вместо да отсвирват началото на мача; стартът на състезанията по лека атлетика се дава посредством светлина, вместо с изстрел. Също така е прието зрителите да не аплодират или ръкопляскат, а да размахват двете си ръце.

Игрите Дефлимпикс нямат въведена международна квалификационна рамка с оглед усъвършенстване на регламента свързан с поименното, по спорт и диспциплина допускане на състезателите с увреден слух до участието в игрите. Към момента участието в игрите Дефлимпикс е на база само класиране от Световни и Европейски първенства.

Списък на „Дефлимпикс“

спортовете:

1. Бадминтон (мъже и жени)

2. Баскетбол (мъже и жени)

3. Борба (класически стил – мъже)

4. Борба (свободен стил – мъже)

5. Боулинг (мъже и жени) – неолимпийски спорт

6. Волейбол (мъже и жени)

7. Джудо (мъже и жени)

8. Карате (мъже и жени)

9. Колоездене (мъже и жени)

10. Планинско колоездене (мъже и жени) – неолимпийски спорт

11. Ориентиране (мъже и жени) – неолимпийски спорт

12. Плажен волейбол (мъже и жени)

13. Плуване (мъже и жени)

14. Стрелба (мъже и жени)

15. Таекуондо (мъже и жени)

16. Тенис (мъже и жени)

17. Тенис на маса (мъже и жени)

18. Хандбал (мъже и жени)

19. Футбол (мъже и жени)

20. Голф (мъже и жени)

21. Лека атлетика (мъже и жени)

Средства, които се искат от ММС за месечни премии на медалисти от Световни игри за глухи за периода от 1957г. – 2001 г.

Списък на състезатели от Световните игри за глухи преди 2001г.

N

Име състезател

дисциплина/категория

месечни средства

1

Иван Иванов

борба св. Стил

5 934

2

Гичо Желев Кънев

сп. ходене

5 244

3

Иван Любенов

борба св. Стил

4 968

4

Илия Катев Иванов

борба св. Стил

4 692

5

Любен Ангелов Янев

борба св. стил

4 416

6

Атанас Георгиев Димитров

борба кл. стил

4 002

7

Тоньо Киров Тонев

борба св. стил

3 588

8

Николай Емилов Катеринов

волейбол

3 588

9

Сава Йорданов Якимов

борба кл. Стил

2 622

10

Петко Киров Иванов

волейбол

2 588

11

Александър Милентиев Спиридонов

борба св. стил

2 484

12

Димитър Петков Кирчев

волейбол

2 484

13

Георги Димитров Топалов

волейбол

2 484

14

Димитър Радулов

волейбол

2 484

15

Ангел Асенов Кремов

борба-св.стил

2 484

16

Кънчо Вълков

волейбол

2 484

17

Живко Димитров

сп. Стрелба

2 346

18

Неджатин Хамза Стефанов

борба св. стил

2 346

19

Георги Захов

борба кл. Стил+футбол

2 346

20

Пена Петкова Бешпарова- Влаховска

худ. г-ка

2 208

21

Кольо Димитров Колев

волейбол

2 208

22

Владимир Трайков Гогов

борба св. стил

2 208

23

Асен Ласерманов Асенов

волейбол

1 380

24

Валентин Илиев Кърчев

волейбол

1 380

25

Димитър Тодоров

волейбол

1 380

26

Йордан Божилов Георгиев

борба

1 242

27

Любомир Михайлов Атанасов

стрелба

1 242

28

Тодор Георгиев Комитов

футбол

1 242

29

Красимир Стефанов Стефанов

борба кл. стил

1 242

30

Стойчо Ненов Филев

борба св. стил

1 242

31

Момчил Йовков Йовков

сп. стрелба

1 242

32

Тодор Тодоров

футбол

1 242

33

Атанас Георгиев

футбол

1 242

34

Руси Асенов

футбол

1 242

35

Тони Иванов

футбол

1 242

36

Велико Великов

футбол

1 242

37

Иван Иванов

футбол

1 242

38

Иван Николов Лещански

футбол

1 242

39

Марин Курдов

футбол

1 242

40

Станимир Стоянов

волейбол

1 104

41

Лъчезар Любомиров

волейбол

1 104

42

Асен Асенов

волейбол

1 104

43

Славчо Божилов

волейбол

1 104

44

Ивайло Арсениев

борба св. Стил

1 104

45

Тодорка Георгиева

плуване

1 104

46

Атанас Гогулев

борба св. стил

1 104

47

Михайл Пейчев

волейбол

1 104

48

Лучиян Михайлов Стоичков

волейбол

1 104

49

Стоил Стойов Смоленски

волейбол

1 104

50

Страхил Ангелов Петров

волейбол

1 104

51

Николай Илянов Бозев

волейбол

1 104

 

 

 

104 984

 

 

 

1 259 808

Списък на състезатели завоювали медали на игрите Дефлимпикс след 2001 г., отговарящи на изискването на закона

1

Ангел Асенов Кремов

борба-кл.стил

3 450

2

Илиан Кирилов

борба св. Стил

2 484

3

Пламен Иванов

борба кл. Стил

2 346

4

Иван Василев Ангелов

кат. 74 кг борба

1 104

5

Александър Валери

борба св. Стил

1 104

 

 

 

10 488

 

 

 

125 856

 

 

 

 

 

В заключение бихме искали да подчертаем, че ММС винаги е подкрепяло хората с увреждания, като през 2016 година е създадена за първи път и нова Програма за развитие на спорта за хора с увреждания, от която СФГБ получават за 2016г. – 500000 лв. и 550000 лв. за 2017г. От страна на ММС на СФГБ от 2004г. до 2017г. са предоставени средства за дейност в размер на 6 800 655 лв. и за награди на състезателите 1 437 483 лв."