От април 2008 година стартира ремонтът на сградата на Спортен клуб на хора с увреждания и ветерани „Атлант” – Варна, в която ще се помещава спортна зала за хора с увреждания. Това спортно съоръжение е уникално и ще е единствено по рода си на територията на Република България. За съжаление, въпреки че много организации помагат за това начинание, сред тях Държавната агенция за младежта и спорта, Областна управа – Варна и Община Варна, организаторите са изправени пред проблем.

Ето какво разказват хората, занимаващи се инициативата:

Поради нестабилната финансова ситуация, парите с които разполагахме за изпълнение на проекта за реконструкция и модернизация на спортната зала за хора с увреждания се оказаха недостатъчни. Поради тази причина се обръщаме към всички, които се чувстват съпричастни към проблемите на хората с увреждания, да ни подкрепят по пътя който трябва да извървим, за да постигнем истинска интеграция на хората с увреждания в България.

Сумата необходима за довършване на дейностите е в размер на 45 000

лева, а това е немислима сума за нестопанска организация, каквато е

Спортен клуб на хора с увреждания и ветерани „Атлант”.

Предстоящи довършителни дейности :

* закупуване и монтаж на спортна подова настилка;

* довършителни строителни работи по фасадата

* боядисване на фасадата;

* закупуване и монтаж на 8 /осем/ външни, охранителни ролетни щори за

прозорците;

* закупуване и монтаж на помощни ръкохватки за санитарните помещения;

* закупуване и монтаж на 1 /един/ колонен, иверторен и 3 /три/

обикновени инверторни климатици;

* инсталиране на СОД система;

* закупуване и монтаж на охранителни камери;

* закупуване и монтиране на шкафчета за съблекалните;

* закупуване и монтаж на 2 /два/ бойлера.

Спортен клуб на хора с увреждания и ветерани „Атлант” – Варна е създаден от социално мотивирани хора в края на 2003 година в град Варна. Официално е регистриран във Варненски окръжен съд през февруари 2004 година. От момента на основаването му членовете на СК „Атлант” се стремят да популяризират спорта, във всичките му форми сред хората с увреждания на територията на град Варна.

През годините нашата мисия претърпя развитие, но основната цел, да интегрираме и реинтегрираме хората с увреждания в обществото остана. С всички средства се стремим нашите цели да добиват публичност и да привличат хора, които желаят да помогнат на нашата кауза.

Благодарим Ви предварително за проявеното разбиране и за помощта,

която всеки един от Вас ще ни окаже.

адрес: Варна, Булстат: 103856278

пощенски код 9023, п. к. 219 Централна кооперативна банка АД

тел.: +359 898 220 340 клон Варна

ел. поща: skuvatlant@abv.bg IBAN BG71CECB97901038746200

СПОРТЕН КЛУБ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

И ВЕТЕРАНИ „АТЛАНТ“ – ВАРНА