Всички пътнически автомобили Peugeot, Citroën, DS, Opel и Vauxhall са одобрени съгласно новия стандарт за емисиите EURO 6, влизащ в сила от 1 септември 2019 г.:  EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC.

Благодарение на правилните технологични решения, направени в очакване на регламентите – Селективна каталитична редукция (SCR - Selective Catalytic Reduction) и Филтър за твърди частици при бензиновите двигатели  (GPF - Gasoline Particulate Filter)  – PSA Group отново е начело в прилагането на по-стриктните стандарти.


Никола Морел, изпълнителен вицепрезидент, отговарящ за качеството и инженерните решения в PSA Group, потвърждава: "PSA Group беше един от малкото автомобилни производители, готови миналата година за първата стъпка от WLTP1 и способни да доставят цялата си гама на клиентите след 1 септември 2018 г. Една година по-късно PSA Group отново е в крак с графика и е извършила в срок одобрение на типа на всички модели пътнически автомобили. Нашите технологични решения за третиране на вредните емисии ни позволяват да предлагаме на клиентите си екологични и отговарящи на изискванията автомобили".

Целите за измерване на емисиите на пътническите автомобили стават отново по-високи на 1 септември 2019 г. със следните допълнения:

- Тест за RDE (Real Driving Emissions - Емисии в реални условия на шофиране): този тест определя допустимото отклонение между вредните емисии (NOx, PN), измерени на автомобилите в реални условия на шофиране, и емисиите, измерени по новата процедура на сертифициране. Изискването е коефициент от 2,1 за емисиите NOx. Моделите на PSA Group са одобрени. Нещо повече, 80% от пътническите автомобили на PSA Group вече отговарят на следващата стъпка от регламента, EURO 6d-ISC, която ще влезе в сила през януари 2020 г., с изискван коефициент от 1+0,43 дисперсия на измерването.

- Тест за EVAP (EVAPorative emissions - Определяне на емисиите от изпаряване): EVAP измерва количеството въглеводороди, които се изпаряват от горивната система на автомобила за период от 48 часа. Това касае основно вентилацията на резервоара за гориво на бензиновите автомобили.

- Тест за ISC (In Service Conformity – Съответствие в експлотация): ISC означава, че автомобилите, които са на възраст до 5 години и вече са в движение, трябва да продължават да отговарят на всички стандарти за емисиите.
Всички модели пътнически автомобили вече са преминали тези тестове и автомобилите са сертифицирани в съответствие с тях. Клиентите могат да поръчат днес всички модели на марките на PSA Group (Peugeot, Citroën, DS, Opel и Vauxhall) и могат да са сигурни, че техният нов автомобил вече отговаря на всички настоящи стандарти и може да бъде доставен своевременно.