Вътрешна проверка ще покаже дали са спазени всички изисквания, свързани със сигурността, както и цялостната организация на състезанието Планинско изкачване Благоевград, при което загина пилотът Георги Георгиев в събота, 24 април 2021 г, се казва в становище на федерацията.

Ръководството на АФБ назначи специална комисия с председател Калоян Станчев (главен секретар на АФБ), която да провери спазени ли са процедурите за сигурността преди и по време на състезанието, както и всички други изисквания за провеждане на автомобилното състезание.

Работата на комисията ще включва документална проверка, оглед на мястото на инцидента, събиране на информация от присъстващите служебни лица от АФБ и пилоти на мястото на състезанието. Комисията вече е изискала всички документи от организатора, както и от състезателния клуб, към който е лицензиран загиналия пилот - Грийн Фокс Моторспорт. Очаква се комисията да излезе със становище до 45 дни.

Сигурността при провеждането на автомобилните състезания е от първостепенно значение за АФБ. Организаторът на Планинско изкачване Благоевград организира и провежда състезания от над 15 години, но при констатирани пропуски, ще бъдат приложени най-строгите наказания към виновните лица.

АФБ изказва искрени съболезнования на семейството и приятелите на пилота Георги Георгиев.