Рециклирането на автомобили ще бъде сериозно предизвикателство пред автомобилната индустрия в следващите години. 

PSA Group и Peugeot поемат ангажимент да оптимизират използването на ресурси, като интегрират зелени или рециклирани материали в произвежданите от тях превозни средства, за да подпомогнат рециклирането и да намалят екологичния отпечатък. 

Екологичното предизвикателство 

До 2060 г. ще има десет милиарда жители на планетата. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира, че използването на суровини ще се удвои, за да отговори на растежа, упражнявайки два пъти по-голям натиск върху околната среда.

Peugeot

източник: Пежо България

Автомобилите могат да окажат ефект върху околната среда чрез използването на природни ресурси и чрез рециклиране на излезли от употреба коли (рециклиране на автомобили за скрап). Много производители обръщат внимание на това.

За да засвидетелстват своята социална отговорност, да намалят риска от зависимост и да контролират производствените разходи, производителите на автомобили трябва да намерят решения за: 
- използване на материали от отговорна верига за доставки (зачитане на правата на човека, околната среда и етиката)
- отговорно третиране на продукти в края на експлоaтационния им живот (по-специално превозни средства и батерии за електрически превозни средства) 
- използване на материали, съвместими с кръговата икономика и концентриране в две области: необходимостта от възстановяване и рециклиране на превозни средства в края на експлоaтационния им живот и рециклиране на материали, които стават все по-оскъдни
- използване на по-малко природни ресурси, които поскъпват, тъй като са на изчерпване
- елиминиране на опасните вещества, обект на регулации

Интегриране на рециклирани материали в автомобилите Peugeot 

Отчитането на въздействието върху околната среда при проектирането на автомобили е основен проблем, който се отразява на дизайна на наскоро лансираните нови модели. 

Най-новите модели на Peugeot показват резултата, получен от включването на рециклирани материали от естествени източници:
- В резултат на съвместни програми новият Peugeot 208 и новият Peugeot 2008 имат споделено използване на рециклирани и естествени материали. Те съдържат  средно съответно 30% и 31% рециклирани и естествени материали, включени в приблизително 40 части. 

Сред тях са:
- Употребата на естествени конопени влакна за армировките на таблото.
- Употребата на рециклиран полипропилен на спойлерите (въздух под пода, под резервоара, въздушната възглавница, предни / задни калници) и в предните / задните брони.
- Употребата на рециклиран полиамид в главините и всмукателния колектор, както и във вентилаторния агрегат. 

Peugeot 508 съдържа средно 31 % рециклирани и естествено срещащи се материали. Около 80 полимерни части включват рециклирани материали и материали от естествен произход. Сред забележителните приложения в 508 могат да се отбележат:
- използването на естествени конопени влакна в каналите за размразяване на предното стъкло 
- употреба на рециклиран полипропилен в спойлерите или устройството за съхранение на резервни колела.

Екологичният отпечатък на индустрията остава приоритет за PEUGEOT. Марката предприема конкретни действия в тази насока. Доказателство за това са рекордните нива на използване на естествени и рециклирани материали, постигнати от автомобилите с марка Peugeot.