До Автомобилната федерация на България (АФБ) е достигнало съобщение на БФАС, в което същата уверява организаторите на състезания в страната, че състезанията от календара на отговарялата за спорта у нас до отнемането на лиценза и на 19 април организация ще бъдат проведени в предварително обявените срокове до 21 октомври. 

В АФБ приемат с благодарност това съобщение на бившите си колеги. То е напълно отговоря на възприетата и вече декларирана от АФБ политика на приемственост в спорта.

"Необходими са обаче и следните разяснения", заяви председателят на АФБ Камен Михайлов. 

А те са: АФБ ще признае всички клубни и индивидуални лицензи издадени от БФАС преди датата 19 април 2019 година, на която Министерството на младежта и спорта (ММС) отне спортния лиценз на сдружението. Отделно АФБ ще признае и всички издадени визи за провеждане на състезания, които визи БФАС е издала преди 19 април 2019 година, стига тези визи да са доказани с копие от платежно нареждане, сочещо дата на плащане.

Всеки притежател на спортен лиценз или виза за провеждане на състезание (с дати до 19 април) трябва да изпрати копия от лиценз или виза, придружено с копие от платежно нареждане на имейл office@afb-bg.com.

Всяко бъдещо лицензиране, както и издаването на визи след 20 април 2019 година, ще се извършва единствено от Автомобилната федерация на България (АФБ).

"Във връзка с настъпилата промяна със снетото спортно доверие от страна на ММС към БФАС и отнемането на националния и лиценз, Автомобилната федерация на България (АФБ) и аз като неин председател ще информираме съответните държавни институции за евентуалното провеждане на нерегламентирани състезания", заяви Камен Михайлов.